Hoe behalen we bij Rijndam het beste resultaat? Door met een multidisciplinair behandelteam hetzelfde hoofddoel na te streven. Dat behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts. Het behandelteam bestaat naast de revalidatiearts meestal uit een fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker en psycholoog. Op sommige locaties zijn er ook andere behandelaars. Natuurlijk stemmen we de revalidatie zo goed mogelijk af op uw situatie. En we bespreken met u wat u zelf kunt doen en wat u kunt oefenen.

 • De revalidatiearts coördineert de behandeling en zal proberen uw vragen te beantwoorden en de onderdelen van de behandeling te bespreken. De revalidatiearts kan u uitleggen wat u wel en wat u niet mag doen met betrekking tot bewegen en het uitvoeren van activiteiten. De revalidatiearts wordt door de therapeuten op de hoogte gehouden van de behandeling en spreekt de vorderingen met u door op het daarvoor bestemde controle-spreekuur. Ook bepspreekt u met de revalidatiearts de werking en het gebruik van medicatie.
  Naast de revalidatiearts kunt u ook te maken krijgen met een revalidatiearts in opleiding of een physician assistant. Beide werken onder regie van de revalidatiearts.
   
 • De psycholoog zoekt naar spanninggevende factoren op het gebied van emoties, gedachten en gedrag. Deze kunnen direct te maken hebben met de pijn maar er kunnen ook andere zaken spelen die indirect zorgen voor spanning en voor een versterking van de pijngevoeligheid. De behandeling is gebaseerd op verschillende vormen van psychotherapie.
   
 • De maatschappelijk werkende richt zich op spanninggevende factoren in de leefomgeving: gezin, werk, sociale contacten. Ze maakt deze bespreekbaar en adviseert u daarin.
   
 • De fysiotherapeut richt zich op het verbeteren van de balans in uw spieren, het opheffen van blokkeringen en spierverkortingen. De behandeling is ook gericht op het leren om weer veerkrachtig te bewegen en u te kunnen ontspannen.
  Op de locatie Erasmus MC werkt de fysiotherapeut ook aan en het deactiveren van trigger points.
   
 • Bij de ergotherapeut staat het dagelijks leven centraal. Gekeken wordt naar de invloed van de pijn op alledaagse activiteiten. Vragen als: ‘Hoe deelt u uw dagen in?’ en ‘Is er sprake van onder- of overbelasting?’ komen aan bod. Daarnaast krijgt u inzicht in hoe u uw lichaam belast en welke invloed dit heeft op pijn en krijgt u handvatten hoe u daar anders mee om kan gaan.