Bij Cerebrale Parese (CP) is er sprake van een hersenbeschadiging. Die beschadiging ontstaat voor, tijdens of tot ongeveer één jaar na de geboorte.

De klachten van mensen met CP kunnen sterk verschillen in ernst en soort. Het bewegen is altijd aangetast, waarbij meestal  stijfheid (spasticiteit) en soms teveel bewegingen (dyskinesie) of moeite hebben met het sturen van armen of benen (ataxie) voorkomen. Deze klachten kunnen eenzijdig (unilateraal) of tweezijdig (bilateraal) aanwezig zijn. Dit geeft problemen bij het gebruik van armen en met lopen of zitten. Wat ook voor kan komen zijn stoornissen van het zien, horen, waarnemen, spreken, slikken en de hersenfuncties (bijvoorbeeld aandacht of geheugen). Sommige mensen hebben epilepsie.

Wat houdt revalidatie in?

Cerebrale Parese is niet te genezen. Wel is het mogelijk om met behulp van revalidatie het leven met CP makkelijker te maken. We hebben een behandelteam met specifieke deskundigheid op het gebied van CP. We beoordelen uw lichamelijke klachten en kijken of  en hoe we deze het beste kunnen behandelen. Ook geven we adviezen over langetermijn preventie van klachten. We kunnen u leren zo goed mogelijk om te gaan met uw beperkingen bij dagelijkse activiteiten. Door middel van adviezen en door te oefenen leert u hoe u bepaalde activiteiten kunt uitvoeren (zo nodig met hulp of aanpassingen) en hoe u uw energie het best kunnen verdelen. Er is ook specifiek aandacht voor uw naasten met uitleg over de ziekte, en hoe hiermee zo goed mogelijk om te gaan.

Wanneer is revalidatie zinvol?

De hersenbeschadiging bij Cerebrale Parese verandert niet naarmate u ouder wordt. Toch kunt u na uw kinderjaren andere klachten gaan ervaren. Dit kan komen doordat u andere handelingen wilt uitoefenen. Maar ook kunnen er in de loop der tijd verandering in het benige bewegingsapparaat zijn ontstaan doordat u anders beweegt. Hierdoor kunt u last krijgen van stijve gewrichten (contracturen) en slijtage (artrose). Ook kunt u te maken krijgen met een verlaagde fitheid, moeheid en chronische pijn en kunt u problemen ervaren in  het dagelijks leven met bijvoorbeeld vervoer, wonen, recreatie en werk. Wanneer één of enkele van bovenstaande zaken bij u aan de orde is kan revalidatie zinvol zijn.

Speciale programma's

Behandelmodule gezonde leefstijl

Wilt u een actieve en gezonde leefstijl die past bij uw aandoening? Dan biedt Rijndam de behandelmodule ‘gezonde leefstijl’. In een intensief coachingstraject wordt u langdurig en op maat begeleid om meer te bewegen in het dagelijks leven, gezond te eten en in gewichtsbeheersing.

Meer informatie
C-Mill, innovatieve loopband

Om de functionele loopvaardigheid te verbeteren, beschikt Rijndam over een innovatieve loopband, genaamd de C-Mill. De C-Mill is een loopband waarop via een beamer obstakels en stapdoelen worden geprojecteerd. Door regelmatig te trainen op de C-Mill, lopen patiënten niet alleen minder risico om te vallen, maar ook hun angst om te vallen, wordt verminderd.

Meer informatie
Groepstraining 'Blijven werken'

Indien u betaalde arbeid verricht en zo lang mogelijk wil blijven werken of stapsgewijs wilt afbouwen, dan kan de groepstraining ‘Blijven werken’ u hierin ondersteunen. De training bestaat uit zes interactieve bijeenkomsten van twee uur, gegeven door een arbeidsonderzoeker en ergotherapeut. Tijdens de training wordt samen een plan gemaakt met als doel om ongewenste uitval van werk te voorkomen, uit te stellen of uw werk naar tevredenheid af te bouwen.

Meer informatie
Groepstraining Zelfmanagement ‘PEPP4ALL’

De PPEP4ALL (Patiënt en/of Partner Educatie Programma voor alle chronisch zieken) is een zelfmanagementprogramma voor mensen met een chronische aandoening en/of hun partners of mantelzorger. De PPEP4ALL biedt handvatten om te leren omgaan met de psychische, emotionele en sociale gevolgen van het leven met een chronische aandoening.

Meer informatie
Looppoli

De looppoli is voor patiënten met een neurologische aandoening aan de zenuwen of in de hersenen en problemen met het lopen zoals struikelen en vallen, pijnklachten en stijfheid in een of beide benen.Patiënten worden beoordeelt door een revalidatiearts voor hun loopprobleem en aansluitend door een fysiotherapeut voor gestructureerd lichamelijk onderzoek en video-opnamen van het lopen.

Meer informatie
Omgaan met langetermijngevolgen van Cerebrale Parese

De behandelmodule 'Omgaan met langetermijngevolgen van CP' is door Rijndam ontwikkeld. Tijdens deze groepsbehandeling leert u beter om te gaan met de klachten en lange termijn gevolgen van CP en toekomstige klachten te voorkomen. Daarnaast bieden we u handvatten om mee te blijven doen in de samenleving.

Meer informatie
Schoenenspreekuur

Hebt u problemen met uw voeten? Als u goed wilt kunnen lopen zijn schoenen heel belangrijk. Als u geen confectieschoenen meer kunt dragen, krijgt u een indicatie voor orthopedisch schoeisel. U komt dan naar ons schoenenspreekuur. De revalidatiearts beschrijft dan waar uw schoenen aan moeten voldoen om uw klachten te verminderen. De schoenmaker zorgt voor uw schoenen aan de hand van die beschrijving. De schoenen zijn of afkomstig van een gespecialiseerde schoenenfabrikant of naar maat gemaakt. En natuurlijk geeft u als patiënt aan welke voorkeuren u heeft als het gaat om comfort en uiterlijk.

Meer informatie
Spasmespreekuur

Hebt u problemen met spasticiteit? Dan heeft Rijndam een spasmespreekuur. Op basis van uw klachten wordt gekeken welke behandeling het best bij uw klachten aansluit. U kunt hierbij denken aan medicatie, het gebruik van botoxinjecties of de plaatsing van een pompje met spasmeremmende medicijnen. Het spasmespreekuur wordt uitgevoerd door gespecialiseerde revalidatieartsen.

Meer informatie
Sportadvies

Bent u bij Rijndam onder behandeling en krijgt u begeleiding van een bewegingsagoog? Dan krijgt u automatisch een sportadvies. U onderzoekt met hem of haar de mogelijkheden voor een passende sport en/of sportvereniging en kunt er al uw specifieke sportvragen kwijt. Het doel is om na de revalidatie in uw eigen leefomgeving het sporten voort te zetten.

Bent u niet in behandeling bij Rijndam? Ook dan komt u mogelijk in aanmerking voor sportadvies. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw (huis)arts. De revalidatiearts bekijkt vervolgens of een sportadvies zinvol voor u is.

Meer informatie
Technisch spreekuur (ortheses en protheses)

Hebt u problemen bij het dagelijks functioneren? Vaak kunnen hulpmiddelen u dan ondersteunen. Op ons technisch spreekuur beschrijft de revalidatiearts welk hulpmiddel u kan helpen en waar dat hulpmiddel medisch gezien aan moet voldoen. De orthopedisch instrumentmaker maakt op basis daarvan een orthese of prothese. Een orthese ondersteunt de lichaamsfunctie (denk aan een beenbeugel of spalk), een prothese vervangt een functie (denk aan een kunstbeen).

Meer informatie
Zit Advies Team

Samen met u kijkt het team wat uw problemen, wensen en activiteiten zijn en geven een zitadvies. Op basis daarvan krijgt u een advies over de eisen waaraan een rolstoel moet voldoen om decubitus, overbelasting, spasme en pijn te voorkomen. Soms krijgt u ook tips over het gebruik van de rolstoel en leefregels. Het team bespreekt zijn bevindingen met u of uw naasten. Zo kunt u aan instanties en leveranciers duidelijk maken wat uw wensen zijn.

Duur: Om uw problemen te analyseren en u goed te adviseren zijn een tot drie bijeenkomsten nodig.

Behandelaanpak

Aan de hand van een gesprek, bekijkt de revalidatiearts samen met u welke behandeling zinvol is. Op basis daarvan stellen we een behandelplan op.  De behandeling kan bestaan uit afspraken bij de arts voor uw fysieke klachten, vaak gecombineerd met speciale spreekuren (voor schoenen, hulmiddelen of spasticiteit). Of een poliklinische revalidatiebehandeling door een gecombineerd behandelteam. Hierbij is tevens aandacht voor verwerking, acceptatie en factoren zoals zelfbeeld. Opname is zelden noodzakelijk.

Gecombineerd behandelteam

Het behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts. Die kijkt samen met het behandelteam welke doelen voor u haalbaar zijn. Het behandelteam kan verschillend zijn wat samenstelling betreft. Te denken valt aan een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, bewegingsagoog, maatschappelijk werker of psycholoog. Natuurlijk stemmen we de revalidatie zo goed mogelijk af op uw situatie. En we adviseren u wat u zelf kunt doen, wat u kunt oefenen en wat voor hulpmiddelen u nodig hebt. Uw eigen rol in de behandeling is uitermate belangrijk.

Lees meer over de specialisten binnen het behandelteam in de uitgebreide omschrijving per functie.

Behandelvorm

Aan de hand van de ernst van de problematiek, uw mogelijkheden en onze observaties bepalen we hoe we gaan behandelen. CP wordt bijna altijd poliklinisch (op afspraak) behandeld Opname is zelden noodzakelijk. Bij behandeling in de polikliniek verblijft u gewoon thuis. U komt steeds op afspraak voor behandeling naar Rijndam. Voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar is er daarnaast de Polikliniek Jongvolwassenen. Deze polikliniek richt zich specifiek op de overgang naar een zelfstandig leven.

Behandelduur

De duur van de behandeling verschilt. Afhankelijk van de gestelde doelen kan dit enkele keren tot enkele maanden zijn.

Er kunnen meerdere periodes in uw leven zijn waarin het belangrijk is om aanvullend advies of behandeling te krijgen. Tussen deze periodes is er contact met de revalidatiearts, maar zijn er geen behandelingen.

Nazorg

Na afronden van een behandeltraject blijft u zo lang als nodig is onder controle van een revalidatiearts.

Aanmelden

Komt u voor het eerst naar Rijndam? Dan kan uw medisch specialist of huisarts u online bij ons aanmelden voor een eerste afspraak. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie waar u zich aanmeldt. Wij nemen dan contact met u op.

Is er spoed? Dan kan de huisarts of medisch specialist bellen met de locatie waar u zich aanmeldt.

Ervaringsverhalen

"Ik was wel anders, maar ik deed niet anders"
Als Vanessa te vroeg geboren wordt, gaan alle alarmbellen af. Haar situatie is instabiel. Vanessa komt de eerste periode goed door. Ook tijdens het opgroeien lijkt er niets aan de hand. Totdat haar ouders bij de eerste stapjes zagen dat ze niet ‘normaal’ stond.
Lees verder

"Elk kind komt in de pubertijd, juist dan ben je op zoek naar hulp." 
Lászlò is te vroeg geboren. Als gevolg hiervan heeft hij cerebrale parese. Dit zorgt ervoor dat hij zijn spieren moeilijker aan kan sturen, regelmatig spasmes heeft en veel minder energie heeft dan anderen. Lees verder