Een beenamputatie geeft beperkingen. Revalideren betekent dat u met deze beperkingen leert omgaan. U leert om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden, waarbij u uw dagelijkse activiteiten waar mogelijk oppakt. Samen met de behandelaren werkt u aan een zo optimaal mogelijk herstel op lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk gebied.

Kort samengevat

Bij revalideren bij een beenamputatie wordt er aandacht besteed aan de controle van de wond en stomp, er wordt gekeken naar hoe u zich veilig kunt verplaatsen en dagelijkse handelingen kunt uitvoeren en daarnaast wordt er aandacht besteed aan de verwerking van het verlies. Ook worden de mogelijkheden voor een eventuele prothese besproken en leert u de prothese gebruiken. Daarnaast adviseren we u bij het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen. En indien gewenst, krijgt u advies over functioneren op uw werk na een amputatie en worden de mogelijkheden qua vrijetijdsbesteding waaronder sport/bewegen met u doorgenomen.

Wanneer is revalidatie bij een beenamputatie zinvol?

Als u onlangs een beenamputatie hebt ondergaan is het zinvol te revalideren. U leert uw dagelijkse activiteiten te doen met één been (of zonder benen), een prothese en/of een rolstoel. Ook de verwerking na een beenamputatie krijgt de aandacht. Ook als de beenamputatie langer geleden heeft plaatsgevonden, kan revalidatie zinvol zijn voor begeleiding op lichamelijk of geestelijk vlak.

Wanneer is revalidatie bij een beenamputatie niet zinvol?

Misschien kunt u om medische of andere redenen (nog) niet actief revalideren bij Rijndam. Dan stellen we de revalidatie uit of we geven u advies wanneer en op welke plaats u het best kunt revalideren.