Voorbereiding op de operatie
Een amputatie is een ingrijpende operatie en wordt uitgevoerd als verwacht wordt dat dat uw functioneren verbetert. Voordat tot een operatie wordt overgegaan, bekijkt de chirurg, samen met de revalidatiearts, wat het beste amputatieniveau is. Hierbij wordt rekening gehouden met de lengte van de stomp die nodig is om na de operatie eventueel goed met een prothese te kunnen functioneren.

Amputatieniveaus
Met het amputatieniveau wordt de exacte plaats in het been bedoeld waar de ingreep plaatsvindt.

https://www.radboudumc.nl/Zorg/Behandelingen/PublishingImages/amputatieniveaus.JPG
Bron: Korter maar Krachtig

Amputatie door het bekken (hemi-pelvectomie)
Een amputatie waarbij het hele been, inclusief de een deel van heup, bil en/of bekken wordt verwijderd. Dit amputatieniveau komt weinig voor. Een eventuele beenprothese wordt opgehangen aan een bekkenkorf, een korf die het gehele bekken omvat. Een dergelijke prothese biedt meestal te weinig voordeel ten opzichte van rolstoelgebruik, omdat vaak krukken nodig zijn, waardoor de handen niet vrij zijn, en vanwege de grote inspanning.

Amputatie door de heup (heup-exarticulatie)
Dit is een amputatie door uw heupgewricht. Bij dit amputatieniveau verliest u uw knie- en heupgewricht. Een eventuele beenprothese wordt opgehangen aan een bekkenkorf. Een dergelijke prothese biedt meestal te weinig voordeel ten opzichte van rolstoelgebruik, omdat vaak krukken nodig zijn, waardoor de handen niet vrij zijn, en vanwege de grote inspanning.

Bovenbeenamputatie (transfemorale amputatie)
Deze amputatie gaat door uw bovenbeen. Bij dit amputatieniveau verliest u uw eigen knie en krijgt u een protheseknie. 

Amputatie door de knie (knie-exarticulatie)
Dit is een amputatie door uw kniegewricht. Door de amputatie verliest u uw eigen knie en krijgt u een protheseknie. Het is  mogelijk om op het uiteinde van de stomp te staan. Een nadeel is dat de protheseknie niet op dezelfde hoogte staat als uw eigen knie van het andere been; de protheseknie zit namelijk lager. Dit is vooral te zien als u zit.

Onderbeenamputatie (transtibiale amputatie)
Dit is een amputatie door uw onderbeen.  Een groot voordeel van een onderbeenamputatie is dat u uw kniegewricht houdt. En het leren lopen met een prothese is relatief gemakkelijk. De prothese steunt grotendeels rond het kniegewricht.

Enkelamputatie (bv Syme-amputatie)
Dit is een amputatie door uw enkelgewricht. U houdt hierbij uw scheenbeen en uw kuitbeen. Door de enkelamputatie ontstaat een ronde stomp waarop u kunt staan. Als u een goed belastbare stomp heeft, kunt u hierop zelfs lopen zonder prothese. Door het geringe lengteverlies van het onderbeen is het gemakkelijker het been weer te gebruiken dan bij een onderbeenamputatie.

Dubbelzijdige amputatie
Een dubbelzijdige amputatie is een amputatie aan beide benen. Dit kunnen amputaties op  hetzelfde niveau zijn of van verschillend niveau. Het functioneren in de toekomst hangt af van de soort amputatie.

Uw wensen bij het toekomstige functioneren
Omdat de plaats van amputeren zeer bepalend is voor het functioneren met prothese in de toekomst, is het van belang om voor de operatie al goed na te denken over uw wensen bij het toekomstig functioneren. In een voorbereidend gesprek bespreekt u met de chirurg of de revalidatiearts welke opties voor u mogelijk zijn. Hierbij zal een eerste inschatting worden gemaakt of functioneren met een prothese haalbaar zal zijn. Dit is afhankelijk van uw functioneren voorheen, bijkomende ziektes, amputatieniveau en andere factoren.