Opleiding en scholing

Een student met een handicap heeft recht op aanpassingen en voorzieningen die voor het volgen van onderwijs noodzakelijk zijn. Als de student daarom vraagt, zijn onderwijsinstellingen verplicht tot het treffen van aanpassingen. In sommige gevallen kunt u een studiebeurs of een WAJONG uitkeuring aanvragen. Als u naar school gaat in verband met bijscholing of omscholing, dan vergoedt het UVW of uw werkgever meestal de kosten van de opleiding. Er bestaan diverse wettelijke regelingen waarop u een beroep kunt doen.

Werk

Voor veel mensen is werkhervatting weer mogelijk. Natuurlijk hangt dit af van het soort werkzaamheden die iemand voor zijn amputatie deed en zijn fysieke mogelijkheden. Soms zijn voorzieningen nodig, zoals een aangepaste werkstoel of aangepaste werkplek. De ergotherapeut kan kijken wat voor u de meest geschikte oplossing is en zo nodig hiervoor een bezoek brengen aan uw werkplek. Soms is omscholing nodig. Bij alle activiteiten rondom werk wordt u werkgever nauw betrokken.

Vrijwilligerswerk

Wanneer u geen werk (meer) heeft, dan kunt u overwegen om vrijwilligerswerk te gaan doen. U kunt samen met de maatschappelijk werker overleggen welk vrijwilligerswerk voor u mogelijk is. Informeer wel bij uw uitkeringsinstantie of zij toestemming geven. Wanneer u niet meer in Rijndam onder behandeling bent, kunt u ook informatie over uw mogelijkheden opvragen bij de uitkeringsinstantie of bij Stichting Mee.

Vakantie

Tientallen organisaties bieden vakantiereizen of verblijfsmogelijkheden aan die geschikt zijn voor mensen met een handicap. Zij beschikken over toegankelijke accommodaties, passende activiteiten en hulp en begeleiding naar ieders wens en behoefte.

Sport

In Rijndam streven we ernaar om mensen in beweging te krijgen. Een goede algemene conditie is een voorwaarde om goed te kunnen lopen met prothese. Uw fysiotherapeut of bewegingsagoog kan u adviseren over sportbeoefening en met u gaan oefenen. Is er op uw locatie geen bewegingsagoog werkzaam en heeft u een specifieke sportvraag, dan is doorverwijzing naar de bewegingsagoog op de locatie Westersingel meestal wél mogelijk.

Voor vrijwel iedereen is het mogelijk om een sport te beoefenen, variërend van zwemmen, handbiken en basketballen tot hardlopen. Er is veel mogelijk met een prothese!