De stomp
Na de operatie is er sprake van een zogenaamde stomp. Dit is het overgebleven deel van het been na de amputatie. Na de amputatie zal uw stomp gaan zwellen, dit komt voornamelijk door de aanwezigheid van wondvocht. Er zijn verschillende opties om de stomp te laten slinken. Dit gebeurt middels gips, een zinklijmverband of zwachtels. Dit wordt  regelmatig vervangen.

Wondgenezing na amputatie
In de periode na de operatie is het belangrijk dat de wond goed geneest. Een beenamputatie gaat gepaard met een relatief grote wond met veel hechtingen. Houdt u er daarom rekening mee dat het lang kan duren voordat deze wond geheeld is. Zeker als er sprake is van vaatlijden, diabetes en/of een slechte conditie. Een periode van twee tot drie maanden is niet uitzonderlijk.

Complicaties na operatie
Daarnaast kunnen zich na een amputatie de volgende problemen voordoen:

 • Infecties en weefselschade;
 • Slechte genezing van de wond;
 • Problemen met de stomp ( wondjes, ontstekingen, afwijkende vorm);
 • Beperkingen in een aangrenzend gewricht (bijvoorbeeld een strekbeperking van de knie);
 • Problemen bij hart-/longpatiënten doordat er meer inspanning moet worden
 • geleverd dan vroeger;
 • Problemen bij diabetici: de wondgenezing en het leren lopen met een prothese vragen extra inspanning. Hierdoor kan de suikerziekte worden ontregeld.

Pijnklachten na amputatie
Na een beenamputatie kan uw been pijnlijk aanvoelen. Er kan sprake zijn van:

 • Stomppijn: u voelt pijn in de stomp zelf.
 • Fantoomgevoelens: het voelt alsof het geamputeerde been nog aanwezig is.
 • Fantoompijn: het geamputeerde deel van het been doet pijn (krampen, steken, branden, etc.)

Deze verschijnselen kunnen ook  gecombineerd voorkomen. Stomppijn, fantoomgevoelens en fantoompijn komen vaak voor na een amputatie. Ongeveer 60% tot 80% van de patiënten krijgen er in meer of mindere mate te maken.

Oorzaken stomppijn
De oorzaken van stomppijn kunnen divers zijn. Te denken valt aan infectie, botproblemen, bloedvatproblemen, zenuwproblemen of problemen met de huid of littekens. Bespreek stomppijn altijd met uw revalidatiearts. In veel gevallen kan er iets aan gedaan worden.

Oorzaak fantoompijn en fantoomgevoelens
De oorzaak van fantoomgevoelens/-pijn is niet volledig verklaard. Het treedt op doordat de zenuwen bij de amputatie worden doorgenomen en er andere signalen naar de hersenen ontstaan.

De pijn- en fantoomklachten kunnen in bepaalde situaties verergeren, bijvoorbeeld als gevolg van:

 • Het dragen van de prothese;
 • Geen goede pasvorm van de prothese;
 • Psychische spanningen, vermoeidheid;
 • Een ontsteking van de stomp;
 • Een verdikte zenuw in de stomp;
 • Botafwijkingen in de stomp;
 • Onvoldoende doorbloeding van de stomp;
 • Vaatproblemen;
 • De houding waarin u de stomp houdt.

Soms kan de fantoompijn toenemen bij het dragen van een prothese, maar verminderen bij het langduriger dragen van de prothese. Verminderen de klachten uiteindelijk niet vanzelf, dan is behandeling hiervan mogelijk, maar het resultaat is wisselend.

Uw revalidatiearts zal eerst uw klachten onderzoeken en vraagt zo nodig extra onderzoek aan.

Mogelijkheden voor de behandeling van pijn zijn:

 • Medicatie;
 • Traumeverwerking;
 • Spiegeltherapie;
 • Verbeteren van de doorbloeding door o.a. bewegen.