Behandeling kost tijd en inzet en is persoonsafhankelijk.

Klinische behandeling

Als blijkt dat opname bij Rijndam voor u inderdaad de geschikte behandeling is, duurt de opname ongeveer 12 weken. De beslissing over voortzetting van de opname neemt het behandelteam in overleg met de patiënt na drie weken.

De eerste weken verblijft u in Rijndam en wordt de therapie opgebouwd en uitgebreid. Zodra dit mogelijk is gaat u in de weekenden naar huis om in uw eigen woonsituatie toe te passen wat u hebt geleerd. In het begin maakt u samen met een therapeut een activiteitenschema voor thuis. In de loop van de opname gaat u dat steeds meer zelfstandig doen. U maakt een start met dagelijkse activiteiten thuis en buitenshuis (huishouden, gezinstaken, eventueel werk). Het gaat er immers om dat u na de revalidatie weer de dingen kunt doen die u graag wilt doen.

Na de opname volgt vaak nog poliklinische behandeling om de geleerde activiteiten en handelingen  thuis vol te houden en uw activiteiten verder uit te breiden.

Poliklinische behandeling

Bij poliklinische behandeling wordt uitgegaan van een behandelperiode van gemiddeld 12 weken. De ervaring leert dat vooral de eerste weken van de behandeling zwaar zijn, zowel lichamelijk als emotioneel. Uw klachten kunnen tijdelijk toenemen, doordat u meer of anders gaat bewegen of doordat u geconfronteerd wordt met uw beperkingen. Bovendien is tijd en rust nodig om na te denken over alles wat u leert en krijgt u opdrachten mee naar huis.

Voor een goed resultaat van de behandeling is het belangrijk om thuis en op het werk regelingen te treffen. Blijven werken is in het algemeen mogelijk op de dagen dat u niet naar Rijndam komt. Een dag revalideren is net zo belastend als een dag werken.

De behandelingen zijn individueel of in groepsverband. De behandeling vindt plaats op twee of drie dagen per week. Per dag duurt de revalidatie een aantal uren. De eerste 4 weken zijn bedoeld om een indruk te krijgen hoe het gaat met de revalidatie. Dat geldt zowel voor u als voor het behandelteam. 

Tijdens de behandeling heeft u regelmatig een gesprek over het verloop. Er is na afloop vaak een terugkombijeenkomst. De revalidatie is alleen effectief als u alle keren aanwezig bent. Lukt dit niet, dan bespreekt de revalidatiearts met u of voortzetting zinvol is. Bij een reeds geplande vakantie overlegt de afdeling planning met u of het beter is om pas na de vakantie te starten.

Soms wordt iemand na afloop van de revalidatie doorverwezen voor vervolgbehandeling, bijvoorbeeld naar een psycholoog.