De revalidatiearts of arts-assistent bekijkt welke behandelaren voor uw behandeling nodig zijn en stelt op grond hiervan het behandelteam samen.

Het behandelteam kan naast de revalidatiearts en arts-assistent bestaan uit een ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog, verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Andere medewerkers met wie u in contact kunt komen, zijn de therapie-assistent, activiteitenbegeleider, werkmeester, bewegingsagoog, geestelijk verzorger, diëtist en gipsverbandmeester. Voor de prothese wordt nauw samengewerkt met een orthopedisch instrumentmaker.

Revalidatiearts en arts-assistent

Op de afdeling werken verschillende artsen. De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor de gehele behandeling door het behandelteam. De revalidatiearts werkt soms samen met één of twee arts-assistenten. De arts-assistent is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor de patiënten en houdt op de afdeling regelmatig spreekuur. De revalidatiearts en arts-assistent worden door de therapeuten op de hoogte gehouden van de behandeling en spreken de vorderingen met u door op het daarvoor bestemde controlespreekuur.

Ergotherapeut

De ergotherapeut leert u alledaagse handelingen zelfstandig uit te voeren, zoals uzelf verzorgen, rolstoel rijden, huishouden en vrijetijdsbesteding. U leert allerlei handelingen opnieuw of anders te doen. Soms zijn voorzieningen nodig en leert u hiermee om te gaan.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut ondersteunt u in het onderhouden en/of verbeteren van uw kracht en algehele conditie. Daarnaast oefent de fysiotherapeut met u bewegingsvaardigheden, zoals het maken van transfers van bed naar rolstoel en van rolstoel naar auto, het van en naar de grond komen en de stabalans op één been. Andere zaken die u traint zijn het verplaatsen met en zonder prothese binnen- en buitenshuis.  In overleg met de fysiotherapeut gaat u ook zelf oefenen en aan andere activiteiten deelnemen.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker begeleidt u en uw partner als er psychosociale problemen zijn als gevolg van uw ziekte of handicap en helpt u bij het vinden van een evenwicht hierin. Ook kan hij u adviseren over actuele regelingen voor vergoedingen of compensatie van kosten door deze ziekte of handicap.

Psycholoog

Een psycholoog kan u en uw familie ondersteunen en helpen om psychische problemen anders aan te pakken, emoties te verwerken en beter zicht te krijgen op uw eigen manier van omgaan met uw nieuwe situatie. Ook begeleidt en adviseert de psycholoog andere teamleden.

Verpleegkundige/ziekenverzorgende

De verpleegkundige en ziekenverzorgende helpen u, tijdens uw klinische opname, bij het leren uitvoeren van zelfverzorgingstaken. Zij ondersteunen u bij het in praktijk brengen van wat u tijdens de behandeling leert. Daarnaast is de regieverpleegkundige gedurende de opname uw vaste aanspreekpunt.

Therapie-assistent

De therapie-assistent kan u, op instructie van de revalidatiearts en/of fysiotherapeut, bij uw behandeling ondersteunen en trainen.

Activiteitenbegeleiding/houtbewerking

Bij de activiteitenbegeleiding kunt u zowel op therapeutische als recreatieve basis aan de slag met diverse activiteiten. Therapeutisch gaat het met name om het oefenen van vaardigheden en handelingen. Dit is opgenomen in uw weekplanning. Bij recreatief gaat het om de vrijetijdsbesteding tijdens uw verblijf, maar ook wanneer u weer thuis bent. U kunt onder begeleiding kijken of u uw oude hobby’s weer op kunt pakken of nieuwe kunt ontdekken.

Naast activiteitenbegeleiding beschikt Rijndam ook over de afdeling ‘houtbewerking’. Onder begeleiding van een werkmeester kunt u hier aan de slag met een project van uw keuze.

Bewegingsagoog

Bewegen neemt een belangrijke plaats in tijdens uw revalidatie. Om weer vertrouwen te krijgen in uw bewegingsmogelijkheden, is sporten of zwemmen meestal onderdeel van uw behandelplan. Daarnaast kan sport en spel bevorderlijk zijn voor het opbouwen van uw algehele kracht en conditie, maar kan het u ook helpen om te ontspannen.

Tijdens uw revalidatie in Rijndam kunt u kennismaken met verschillende sporten en zwemactiviteiten, of uw bekende sport opnieuw oppakken. Indien nodig helpt de bewegingsagoog u met het vinden van een passende sport. Hiji/zij kijkt, naast de persoonlijke wensen, ook naar de fysieke mogelijkheden en wat er in uw eigen woonomgeving te bieden is. Er is veel mogelijk met een amputatie!

Geestelijk verzorger

De geestelijk verzorger praat met u over wat u bezighoudt, ongeacht uw levensovertuiging of geloofsrichting. Zij richt zich op wat voor u belangrijke waarden zijn in het leven, zingeving, betekenis en spiritualiteit als vorm van geestelijk leven. Als u in Rijndam opgenomen bent, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met haar.

Diëtist

Een diëtist kan met u over uw voeding/voedingsgewoonten spreken. U krijgt een advies dat toegepast is op uw situatie. Als u een gesprek met de diëtist wenst, kunt u hierom vragen bij uw behandelend arts. In de poliklinische fase wordt verwezen naar een diëtist in uw eigen woonomgeving.

Orthopedisch instrumentmaker

De instrumentmaker werkt nauw samen met de patiënt, de revalidatiearts en de fysiotherapeut. Hij adviseert in keuze van protheseonderdelen, neemt de maten op en produceert de prothese. Correcties aan de prothese worden door de orthopedisch instrumentmaker uitgevoerd.
Wij werken samen met verschillende orthopedische instrumentmakerijen, waaronder Rijndam Orthopedietechniek, gevestigd binnen de muren van Rijndam.

Gipsverbandmeester

Een gipsverbandmeester legt in opdracht van de arts gipsverband of zinklijmverband aan om de stomp, om op die manier een mooie stompvorm te creëren.  Zie ook ‘stompvorming’.

Physician Assistant (PA)

Wanneer u op de locatie Sint Franciscus Gasthuis komt voor revalidatie bij een beenamputatie krijgt u tijdens uw intake en/of behandeltraject ondersteuning van de PA. U kunt bij de PA terecht met uw hulpvragen en voor extra informatie. De PA werkt nauw samen met uw revalidatiearts en ondersteunt en adviseert u tijdens de behandeling.