Wanneer u iets ingrijpends overkomt zoals een amputatie, dan treft dat niet alleen u, maar ook uw partner of andere familieleden. In Rijndam betrekt de maatschappelijk werker hen in de begeleiding. De maatschappelijk werker bespreekt met u welke mensen u daarbij wilt betrekken.

Tijdens de klinische revalidatie organiseert de afdeling waar u revalideert regelmatig meeloopdagen, waarop uw partner, kinderen of familie met u kunnen ‘meelopen’. Zo krijgen zij inzicht in uw revalidatieproces en behandelingen. Uw partner of familieleden kunnen informatie uitwisselen met de behandelaren en instructie krijgen. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden duurt dit een dagdeel of een hele dag.  

Tijdens de poliklinische revalidatie zijn partners en eventuele andere direct betrokkenen altijd welkom om mee te komen.

Vrienden en kennissen zijn belangrijk in het revalidatieproces. Een goed sociaal netwerk kan een stimulerende en activerende werking hebben, zowel tijdens de revalidatie als daarna. U kunt een sociaal netwerk opbouwen door er op uit te gaan. Neem bijvoorbeeld deel aan activiteiten in de wijk, word lid van een vereniging of leg contacten via het internet.