De eerste weken verzamelt het behandelteam informatie voor het opstellen van een behandelplan. Na ongeveer vier weken bespreken de behandelaren hun bevindingen en wordt een definitief behandelplan opgesteld. Het team gaat hierbij uit van uw wensen, met daarbij mogelijkheden en de observaties van het behandelteam. In overleg met u worden er doelen gesteld waaraan u in de komende periode gaat werken.

De revalidatiearts of arts-assistent bespreekt het behandelplan en de doelen met u en geeft aan hoe lang de behandeling ongeveer gaat duren. De behandelingen vinden individueel plaats en/of  in groepen.

In de regel eindigt de behandeling, zowel klinisch als poliklinisch, als uw doelen zijn behaald. De behandeling kan ook stoppen als blijkt dat doelen niet haalbaar zijn of als de behandeling elders kan worden voortgezet.

Behandelvorm

Aan de hand van de ernst van de problematiek, uw mogelijkheden en onze observaties bepalen we hoe we gaan behandelen. Meestal wordt u poliklinisch behandeld, maar wanneer het niet mogelijk is om met uw beperkingen thuis te functioneren, kan het zijn dat u opgenomen wordt.

Klinische behandeling

U komt voor een opname naar de locatie Westersingel.

Het revalidatietraject is meestal nog niet afgerond na een klinische opname. Het merendeel van de patiënten gaat na de klinische revalidatie verder met poliklinisch revalideren.

Poliklinische behandeling

Bij behandeling of nabehandeling in de polikliniek verblijft u gewoon thuis. U komt steeds op afspraak voor behandeling naar Rijndam. Dit zal ongeveer twee keer per week zijn gedurende een aantal uur.