• Wat is Atherosclerose?
  Atherosclerose wordt ook wel ‘aderverkalking’ genoemd en is een gecompliceerd en langzaam voortschrijdende ziekte waarbij vetachtige stoffen in de wand van slagaders worden afgezet. Het is mogelijk dat dit zo sterk aangroeit, dat dit kan leiden tot afsluiting van een bloedvat.
   
 • Wat is Atrofie?
  Een natuurlijke afname van de hoeveelheid en kwaliteit van (spier)weefsel, door het verminderd actief gebruik van deze weefsels (“rust roest”).
   
 • Wat is Claudicatio Intermittens?
  Een andere term voor claudicatio intermittens is ‘etalagebenen’ en is een van de kenmerkendste symptomen bij de diagnose perifeer arterieel vaatlijden. Het woord refereert aan het veelvuldig stilstaan voor etalages bij patiënten die bij het lopen pijn in de benen ondervinden ten gevolge van een vernauwing of afsluiting van een slagader naar of in de benen.
   
 • Wat is een Contractuur?
  Wanneer een spier of een gewricht te weinig gebruikt verkort het (bind-)weefsel hiervan. Door de verkorting van het spierweefsel of het bindweefsel van het gewricht wordt de bewegingsmogelijkheid beperkt. De kwaliteit van het staan of lopen wordt negatief beïnvloed. Vooral de heup en de knie zijn erg contractuurgevoelig. Door oefentherapie, het dragen van spalken en het opvolgen van instructies kan een contractuur verminderd of opgeheven worden.
   
 • Wat is een Contrefort?
  Een contrefort is een onderdeel van een schoen en wordt ook wel ‘hakstuk’ of ‘hielstuk’ genoemd. Het is een versteviging aan de achterzijde van de schoen die de achtervoet ondersteunt en de hiel op zijn plaats houdt.
   
 • Wat is een Definitieve prothese?
  Na een pas- of proefperiode wordt de definitieve prothesevoorziening gemaakt. Deze is ten opzichte van de tijdelijke prothese (*) vaak van steviger en/of lichter materiaal. Zie ook bij tijdelijke prothese.
   
 • Wat is Diabetes Mellitus?
  Diabetes, ook wel suikerziekte genoemd, is een stofwisselingsziekte. Als je diabetes hebt, maakt de alvleesklier niet voldoende insuline aan of reageert het lichaam onvoldoende op de insuline, omdat het lichaam er ongevoelig voor is geworden. Er zijn drie typen diabetes: diabetes type 1, type 2 en zwangerschapsdiabetes.
  • Diabetes type 1: wordt ook wel insuline afhankelijke of jeugddiabetes genoemd. Er wordt niet genoeg insuline geproduceerd in het lichaam.Diabetes type 1 kan worden veroorzaakt door een verandering van de genen in het lichaam en het is nog niet bekend hoe je het kunt voorkomen. Diabetes type 1 wordt behandeld met dagelijkse toediening van insuline.
  • Diabetes type 2: wordt ook wel insuline onafhankelijke of ouderdomsdiabetes genoemd. Het lichaam kan de insuline niet optimaal gebruiken. Diabettes type 2 wordt veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. Er is een verband met overgewicht, ongezond eten en te weinig lichaamsbeweging. Bij diabetes type 1 bestaat de behandeling uit een gezond dieet, beweging, medicijnen en soms ook toediening van insuline. Het is belangrijk een gezonde leefstijl aan te houden. Niet roken van groot belang om schade door diabetes te voorkomen.
  • Zwangerschapsdiabetes: er is sprake van verhoogde bloedsuikerspiegel die ontstaat tijdens de zwangerschap. De oorzaak van zwangerschapsdiabetes wordt geassocieerd met schommelende hormoonspiegels in het lichaam tijdens de zwangerschap. Bij diabetes type 1 bestaat de behandeling uit een gezond dieet, beweging, medicijnen en soms ook toediening van insuline. Het is belangrijk een gezonde leefstijl aan te houden.Niet roken van groot belang om schade door diabetes te voorkomen.

   Symptomen kunnen zijn: veel of vaak moeten plassen, extreme dorst, gewichtsverlies, wazig zien, jeuk en vermoeidheid.

 • Wat is Fantoompijn?
  Het geamputeerde deel van het been doet pijn (krampen, steken, branden, etc.)
   
 • Wat zijn Fantoomgevoelens?
  Fantoomgevoelens (of fantoomsensaties) geven het gevoel dat het geamputeerde been nog aanwezig is.
   
 • Wat is een koker?
  Het gedeelte van de prothese waar de stomp in komt. Aan de koker worden de overige prothese onderdelen bevestigd. Zie ook bij binnenkoker en buitenkoker.
   
 • Wat is een liner?
  Een liner is een dikke kous gemaakt van bijvoorbeeld siliconen. Deze wordt direct gedragen op de huid. Over de liner gaat de prothesekoker.
   
 • Wat is een Modular Socket System (MSS)?
  MSS is een snelle en eenvoudige methode om de koker te produceren.
   
 • Wat is oedeem?
  Vochtophoping in de stomp.
   
 • Wat is ophanging?
  Een techniek van het verbinden van de prothese aan het been zodat de prothese in de zwaaifase of bij het optillen aan de stomp vast blijft zitten. Er zijn diverse vormen van ophanging: middels een penverbinding / penlock, een touwverbinding, een elastische kous of sleeve, door vacuüm of door de kokervorm.
   
 • Wat is een orthopedische schoen?
  Wit is een door een orthopedisch schoenmaker op maat gemaakte schoen. Een cliënt met een amputatie op basis van vaatproblemen kan een orthopedische schoen krijgen aan de niet geamputeerde zijde ter bescherming van die voet.
   
 • Wat is Perifeer vaatlijden?
  Bij vaatlijden is de toestand van de bloedvaten verslechterd. Daardoor bestaat er een verhoogde kans op wondjes, een slechte genezing of nog een beenamputatie. Vaatlijden brengen ook nog andere gezondheidsrisico’s met zich mee. Er is er sprake van een verhoogd risico voor aandoeningen van het hart en de hersenen. Ook andere factoren kunnen een negatieve invloed op uw bloedvaten hebben. Die factoren zijn: overgewicht, ongezond eten, roken en weinig bewegen. Hoe meer risicofactoren u heeft, des te groter is de kans op gezondheidsproblemen.
   
 • Wat is een Prothese?
  Kunstledemaat ter vervanging van een ontbrekend ledemaat of deel hiervan.
   
 • Wat zijn Prothesecomponenten?
  Onderdelen of componenten waaruit een prothese is opgebouwd
   
 • Wat is een prothesereceptuur?
  In de prothesereceptuur wordt bepaald uit welke prothese-onderdelen de prothese zal bestaan.
   
 • Wat is PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom)?
  Het verliezen van een been is mentaal gezien een zeer ingrijpende gebeurtenis. Een PTSS is een angststoornis als gevolg van een ernstige stressgevende situatie waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de lichamelijke integriteit. De symptomen zijn herbeleving (nachtmerries of flashbacks), vermijding van herinneringen of emotionele uitschakeling hiervan, ernstige prikkelbaarheid en slaapstoornissen, lichamelijke spanning, irritatie en hevige schrikreacties. Het is ook mogelijk dat de persoon symptomen van andere psychische aandoeningen vertoont zoals een depressie. Van PTSS is sprake wanneer de symptomen langer dan een maand duren. Wanneer deze korter dan een maand duren, spreekt men van acute stressstoornis.. PTSS is met behandeling te genezen of verbeteren. Soms kan dit ook spontaan gebeuren. Een PTSS wordt, op voorschrift van een arts, behandeld door een psycholoog.
   
 • Wat is een stomp?
  Overgebleven deel van het been na amputatie.
   
 • Wat is stompharding?
  Therapievorm tijdens de revalidatie waarbij de huid van de stomp in toenemende mate belast wordt met druk- en wrijfkrachten. Hierdoor kan de huid wennen aan de belastingen bij het dragen van de prothese.
   
 • Wat is een stompkous?
  De elastische stompkous draagt u als u de liner niet aanheeft. Hij geeft druk en zorgt er voor dat uw stomp in dezelfde vorm blijft. Mocht u geen stompkous dragen dan kan het zijn dat de omvang van de stomp toeneemt doordat er vochtophoping in de stomp ontstaat. Vaak draagt u de elastische stompkous ‘s nachts.
   
 • Wat is een stompsok?
  Door de afname van het volume van de stomp kan het zijn dat de koker te ruim wordt. De pasvorm is daardoor niet meer optimaal en het dragen van de prothese kan daardoor pijnklachten geven. Badstof sokjes vullen deze ruimte weer op. Deze sokjes zijn er in verschillende diktes en worden verstrekt door de orthopedisch instrumentmaker.
   
 • Wat is stomppijn?
  Pijn in de stomp zelf. Dit kan veroorzaakt worden door botproblemen, bloedvatproblemen, zenuwproblemen of problemen met de huid of littekens.
   
 • Wat is stompvorming?
  Stompvorming is het verminderen van de stompomvang tot een stabiele situatie, waarin protheseverstrekking mogelijk is.
   
 • Wat is een tijdelijke prothese?
  In de meeste situaties krijgt u na een amputatie een tijdelijke prothesevoorziening. Dat kan een confectieprothese zijn met beperkte mogelijkheden tot aanpassing (met name na een knie-exarticulatie of bovenbeenamputatie) of een op maat gemaakte prothese maar van materialen die eenvoudiger aan te passen zijn. Het voordeel van een tijdelijke prothese is dat deze snel te maken is en wat makkelijker aan te passen is aan volumeveranderingen. Er wordt door middel van de tijdelijke voorziening gezocht naar het best passende kokermodel en de juiste uitlijning.
   
 • Wat is een transfer?
  Transfer betekent ‘verplaatsing’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verplaatsen van bed naar stoel. 
   
 • Wat is uitlijnen?
  Het positioneren van prothesecomponenten ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het lichaam door middel van de adapter.
   
 • Wat is een verkleving?
  Het vastzitten van (litteken-)weefsel. Tijdens de wondgenezing is het weefsel aan de omliggende lagen of aan het bot verkleefd. Het weefsel is dan minder soepel. Het kan leiden tot pijnklachten en beschadiging van de weefsels. Verklevingen kunnen worden losgemasseerd. In een enkele situatie zal het los gesneden moeten worden.
   
 • Volume (-verandering)
  De stomp heeft een bepaald volume. Dit volume kan door diverse oorzaken veranderen. Meestal wordt in de loop van de tijd het volume minder omdat de hoeveelheid vocht in de stomp afneemt. Ook de hoeveelheid spierweefsel en vetweefsel in de stomp nemen af.
   
 • Wat is zwachtelen?
  Een elastisch verband wordt om de stomp gewikkeld om de zwelling in de stomp te verminderen.