Wat is een amputatie?
Een amputatie is het verwijderen van een lichaamsdeel, in dit geval (een deel van) het been.

In Nederland worden meer dan tweeduizend beenamputaties per jaar verricht. De meeste mensen die een dergelijke operatie ondergaan, zijn ouder dan zestig jaar. Bij deze groep is amputatie over het algemeen noodzakelijk door vaatproblemen. Met vaatproblemen worden problemen bedoeld die te maken hebben met het slechter functioneren van de bloedvaten (bijvoorbeeld etalagebenen, atherosclerose, diabetes mellitus/suikerziekte). Op jongere leeftijd is een ongeluk of een kwaadaardige aandoening (bijvoorbeeld tumor) vaker de reden voor een amputatie. Een infectie kan ook leiden tot een amputatie.

Vaatproblemen
Er is een aantal risicofactoren voor het krijgen van vaatproblemen:

  • Roken;
  • Overgewicht;
  • Ongezond eten;
  • Weinig bewegen;
  • Verhoogde bloeddruk;
  • Te hoog cholesterol.

Hoe meer risicofactoren u heeft, hoe groter de kans op gezondheidsproblemen.

Wanneer de bloeddoorstroming is verminderd, kunnen er sneller wondjes ontstaan. Het herstel van wondjes gaat tevens langzamer. Ook is er meer kans op aandoeningen van het hart en de hersenen.