Na het eerste consult en aan het einde van de behandeling ontvangt de huisarts een terugkoppeling. Wanneer de patiënt hier toestemming voor heeft gegeven ontvangt ook een eventuele andere verwijzer deze informatie.

Wanneer het tussentijds relevant is, zal er ook contact gezocht worden met huisarts, medisch specialist en/of eventuele behandelaren. Uiteraard na toestemming van de patiënt.