Indicatie

Rijndam is gespecialiseerd in revalidatie bij een beenamputatie  en is voor mensen die optimaal willen leren functioneren met en zonder prothese.

In de  chronische fase is begeleiding door de revalidatiearts (in combinatie met de orthopedisch instrumentmaker) zinvol voor controle van de amputatiestomp, prothese en andere vragen die samenhangen met de beenamputatie.

Contra-indicatie

Revalidatie is niet geschikt als er sprake is van onvermogen of onwil tot actieve deelname aan het revalidatieprogramma. Slechte belastbaarheid (bijvoorbeeld door comorbiditeit), afwezige hulpvraag, op de voorgrond staande psychiatrische of verslavingsproblematiek zijn situaties die een dergelijke actieve deelname kunnen belemmeren.

Besmetting met een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) kan, door isolatiemaatregelen, leiden tot beperkte mogelijkheden van de revalidatie binnen Rijndam.  Dit kan aanleiding zijn om een andere setting van revalidatie te kiezen.