Wij zijn er van overtuigd dat revalidatie altijd zinvol is als u te maken heeft met een aangeboren arm- of handaandoening. Ons team helpt u bij lichamelijke en emotionele problemen of vragen.

We begeleiden en adviseren u bij:

  • het optimaal leren functioneren met uw aangedane arm of hand;
  • de verwerking van het missen van uw hand of arm;
  • het al dan niet gaan dragen van een prothese, de keuze van het type prothese en het gebruik van prothese en hulpmiddelen;
  • lotgenotencontact en bij contact met verschillende instanties.