Een vaak lage behandelfrequentie en soms grote reisafstand vragen om een efficiënte wijze van het verzamelen van gegevens met betrekking tot de zorg. Daarom heeft het team een structureel digitaal patiëntenvolg- en meetsysteem ontwikkeld: Gemstracker. In deze webapplicatie kunt u thuis digitale vragenlijsten invullen die van belang zijn voor een specifieke fase in uw revalidatietraject. Uw behandelaars bespreken de uitkomsten met u en sturen, indien nodig, de behandeling bij. Deze gegevens worden tevens anoniem gebruikt in rapporten en publicatie over de kwaliteit van zorg.