Nederland kent een aantal hoog risicoberoepen. De professionals die deze functies uitvoeren hebben te maken met een afwijkende arbeidsbelasting. Gevolg is dat de kans dat deze medewerkers door ziekte of blessures langdurig uitvallen vele malen hoger is dan binnen een andere beroepsgroep. Om dit te voorkomen is gespecialiseerde interventie noodzakelijk. Daarom biedt Rijndam Arbeidsrevalidatie ‘Diagnostiek en training bij een hoog risicoberoep’.

Aanpak

Om tot een juiste advies te komen is diagnostiek essentieel. Niet alleen op basis van de fysieke belasting, maar vanuit het totale spectrum. Daarom vindt er onderzoek plaats op vier domeinen

  1. medisch (revalidatiearts, klinischarbeidsgeneeskundige),
  2. mentaal (psycholoog),
  3. arbeid (arbeidsonderzoeker),
  4. fysiek (sportarts, functielaborant).

Aan de hand van de diagnostiek wordt de arbeidsbelastbaarheid bepaald. Met deze gegevens adviseert Rijndam u over mogelijke interventies binnen en/of buiten de bestaande functie. Afhankelijk van het advies biedt Rijndam gerichte trainingen.

Bij zowel de diagnostiek als de training wordt aangesloten op de geldende Beroepsvaardigheden en fysieke vereisen van de desbetreffende beroepsgroep.

Rijndam Arbeidsrevalidatie biedt deze unieke sportgeneeskundige diagnostiek aan in samenwerking met Rijndam, locatie ErasmusMC.

Proces

  • Binnen 15 werkdagen na de intake heeft u ons advies ontvangen.
  • De training duurt 24 weken. Het team bestaat uit de sportarts, fysieke trainer en uw trajectbegeleider.