drs. T.A.R. (Tebbe) Sluis

drs. T.A.R. (Tebbe) Sluis

revalidatiearts

Werkdagen

Maandagochtend, dinsdag, donderdag, woensdag even weken, vrijdag oneven weken.

Telefoonnummer(s) medisch secretariaat

Westersingel: 0102412428

Faxnummer(s) medisch secretariaat

Westersingel: 0102412433

Volwassenenrevalidatie

Nevenfuncties

 • Landelijke werkgroep VRA Bewegen en Sport
 • Landelijke werkgroep Traumarevalidatie
 • Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG) (dagelijks bestuur)
 • Werkgroep artsen NVDG
 • Medisch adviseur DON
 • Auditor IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten): methodiek voor tweejaarlijkse evaluatie van het functioneren van artsen door het vragen van feedback aan collega’s en patiënten

Overige nevenfuncties

 • Supervisor AIOS: medische vervolgopleiding revalidatiegeneeskunde
 • Geneesmiddelencommissie Rijndam
 • Scholing 2de jaar geneeskunde keuzeonderwijs
 • Implementatie poliklinische EVS
 • Betrokkenheid (ook als medeauteur) in verschillende lokale, nationale en internationale onderzoeken

Ontwikkelgroepen

De ontwikkelgroepen van Rijndam houden zich bezig met kwaliteitsbewaking en het ontwikkelen van medisch inhoudelijk beleid en doen voorstellen tot innovatie en participatie in onderzoek.

 • Dwarslaesie (voorzitter)

Publicaties

 • Mede auteur IKNL richtlijn wervel metastasen
 • Handboek dwarslaesie revalidatie: medeauteur hoofdstuk decubitus