drs. M.P.J.M. (Markus) Wijffels

drs. M.P.J.M. (Markus) Wijffels

revalidatiearts

Werkdagen

Maandagochtend Erasmus MC poli ITB
Maandagmiddag t/m vrijdag poli Westersingel

Telefoonnummer(s) medisch secretariaat

Westersingel: 0102412428

Faxnummer(s) medisch secretariaat

Westersingel: 0102412433

Volwassenenrevalidatie

Nevenfuncties

  • Medisch manager
  • Landelijke werkgroep VRA CVA Nederland
  • Kennisnetwerk CVA Nederland, werkgroep Benchmark CVA 3.0

Overige nevenfuncties

  • Supervisor AIOS: medische vervolgopleiding revalidatiegeneeskunde
  • Adviesteam behandelmodules
  • Voorzitter inhoudelijk overleg medische managers Rijndam

Ontwikkelgroepen

De ontwikkelgroepen van Rijndam houden zich bezig met kwaliteitsbewaking en het ontwikkelen van medisch inhoudelijk beleid en doen voorstellen tot innovatie en participatie in onderzoek.

  • Niet-aangeboren hersenletsel (voorzitter)