drs. L.E.   (Laura  ) Haffmans

drs. L.E. (Laura ) Haffmans

revalidatiearts

Werkdagen

M.i.v. 2 september 2019:

De Sitterstraat: maandag en vrijdag
Ringdijk: dinsdag en donderdag.

Telefoonnummer(s) medisch secretariaat

Ringdijk: 0102111711 De Sitterstraat: 0787511590

Faxnummer(s) medisch secretariaat

Ringdijk: 0104223943

Kinderrevalidatie

Nevenfuncties

  • Vereniging Medisch Specialisten Rijndam (VMSR) (voorzitter)
  • Landelijke werkgroep VRA Kinderrevalidatie
  • Scholingscommissie VRA

Overige nevenfuncties

  • Integrale vroeghulp Drechtsteden

Ontwikkelgroepen

De ontwikkelgroepen van Rijndam houden zich bezig met kwaliteitsbewaking en het ontwikkelen van medisch inhoudelijk beleid en doen voorstellen tot innovatie en participatie in onderzoek.

  • Kinderrevalidatie (voorzitter)