drs. J.L. (Loes) Swaan

drs. J.L. (Loes) Swaan

revalidatiearts

Werkdagen

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.

Telefoonnummer(s) medisch secretariaat

Westersingel: 0102412428

Faxnummer(s) medisch secretariaat

Westersingel: 0102412433

Volwassenenrevalidatie

Nevenfuncties

 • Opleider artsen in opleiding tot revalidatiearts
 • Landelijke werkgroep Pijnrevalidatie Nederland
 • Medische adviesraad patiëntenvereniging fibromyalgie
 • Dutch Pain Society
 • Society Psychosomatic Medicine
 • Stagemeester artsen in opleiding tot revalidatiearts Universitair ziekenhuis Gent, gedurende 1 jaar in Rotterdam
 • Stageopleider huisartsenopleiding blok Chronische zorg
 • Auditor IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten): methodiek voor tweejaarlijkse evaluatie van het functioneren van artsen door het vragen van feedback aan collega’s en patiënten

Overige nevenfunctie

 • Supervisor AIOS: medische vervolgopleiding revalidatiegeneeskunde
 • BMZ commissie Rijndam (basis medische zorgverlening)

Ontwikkelgroepen

De ontwikkelgroepen van Rijndam houden zich bezig met kwaliteitsbewaking en het ontwikkelen van medisch inhoudelijk beleid en doen voorstellen tot innovatie en participatie in onderzoek.

 • Chronische pijn