drs. J.D. (Dorinde) Oster

drs. J.D. (Dorinde) Oster

revalidatiearts

Werkdagen

Maandag, dinsdag en donderdag
Vrijdag (alleen in de even weken).

Telefoonnummer(s) medisch secretariaat

Vlietland Ziekenhuis: 0108938040

Faxnummer(s) medisch secretariaat

Vlietland Ziekenhuis: 0108938059

Volwassenenrevalidatie

Als ziekenhuis-revalidatiearts zie ik mensen met allerlei aandoeningen, die op een poliklinisch spreekuur komen of opgenomen zijn in het ziekenhuis. Ik beoordeel of revalidatie nodig is en beslis samen met patiënt waar dit het best plaats kan vinden.
 

Nevenfuncties

  • Landelijke werkgroep VRA Parkinson en aanverwante Bewegingsstoornissen (secretaris)

Overige nevenfuncties

  • Speerpunt Parkinson Franciscus Vlietland (gedeeld)
  • Supervisor AIOS: medische vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde
  • Parkinson Advies Raad
  • Rotterdam Stroke Service en Stroke overleg Nieuwe Waterweg Noord

Ontwikkelgroepen

De ontwikkelgroepen van Rijndam houden zich bezig met kwaliteitsbewaking en het ontwikkelen van medisch inhoudelijk beleid en doen voorstellen tot innovatie en participatie in onderzoek.

  • Ziekenhuisrevalidatie
  • Parkinson