drs. D.C.M. (Daniëlle) Wit

drs. D.C.M. (Daniëlle) de Wit

revalidatiearts

Werkdagen

Maandag, woensdag en donderdag.

Telefoonnummer(s) medisch secretariaat

Westersingel: 0102412428

Faxnummer(s) medisch secretariaat

Westersingel: 0102412433

Volwassenenrevalidatie

Als ziekenhuis-revalidatiearts zie ik mensen met allerlei aandoeningen, die op een poliklinisch spreekuur komen of opgenomen zijn in het ziekenhuis. Ik beoordeel of revalidatie nodig is en beslis samen met patiënt waar dit het best plaats kan vinden.

Nevenfuncties

  • Vereniging Medisch Specialisten Rijndam (VMSR) (lid)
  • Landelijke werkgroep VRA CVA
  • Auditor IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten): methodiek voor tweejaarlijkse evaluatie van het functioneren van artsen door het vragen van feedback aan collega’s en patiënten

Ontwikkelgroepen

De ontwikkelgroepen van Rijndam houden zich bezig met kwaliteitsbewaking en het ontwikkelen van medisch inhoudelijk beleid en doen voorstellen tot innovatie en participatie in onderzoek.

  • Niet aangeboren hersenletsel
  • Multiple sclerose