drs.  B. (Bart) Zegers

drs. B. (Bart) Zegers

revalidatiearts

Werkdagen

Maandag tot en met vrijdag.

Telefoonnummer(s) medisch secretariaat

Albert Schweitzer ziekenhuis: 0786523000

Faxnummer(s) medisch secretariaat

Albert Schweitzer ziekenhuis: 0786523009

Volwassenenrevalidatie

Als ziekenhuis-revalidatiearts zie ik mensen met allerlei aandoeningen, die op een poliklinisch spreekuur komen of opgenomen zijn in het ziekenhuis. Ik beoordeel of revalidatie nodig is en beslis samen met patiënt waar dit het best plaats kan vinden.

Ontwikkelgroepen

De ontwikkelgroepen van Rijndam houden zich bezig met kwaliteitsbewaking en het ontwikkelen van medisch inhoudelijk beleid en doen voorstellen tot innovatie en participatie in onderzoek.

  • Ziekenhuisrevalidatie