drs. A.N.G. (Astrid) Pruijssen-Romijn

drs. A.N.G. (Astrid) van Pruijssen-Romijn

revalidatiearts

Werkdagen

Maandag, dinsdag en vrijdag.

Telefoonnummer(s) medisch secretariaat

Franciscus Gasthuis: 0104616026

Faxnummer(s) medisch secretariaat

Franciscus Gasthuis: 0104616969

Volwassenenrevalidatie

Nevenfuncties

  • Auditor IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) : methodiek voor tweejaarlijkse evaluatie van het functioneren van artsen door het vragen van feedback aan collega’s en patiënten

Als ziekenhuis-revalidatiearts zie ik mensen met allerlei aandoeningen, die op een poliklinisch spreekuur komen of opgenomen zijn in het ziekenhuis. Ik beoordeel of revalidatie nodig is en beslis samen met patiënt waar dit het best plaats kan vinden.

Ontwikkelgroepen

De ontwikkelgroepen van Rijndam houden zich bezig met kwaliteitsbewaking en het ontwikkelen van medisch inhoudelijk beleid en doen voorstellen tot innovatie en participatie in onderzoek.

  • Ziekenhuisrevalidatie
  • Amputatie
  • Handen