dr. W.G.M. Janssen

dr. W.G.M. Janssen

revalidatiearts

Werkdagen

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Congenitale arm/handafwijkingen (congenitale handenspreekuur samen met plastische chirurgie) Woensdagen

Telefoonnummer(s) medisch secretariaat

Erasmus MC: 0107040143

Faxnummer(s) medisch secretariaat

Erasmus MC: 0107033262

Volwassenenrevalidatie

Kinderrevalidatie

Als ziekenhuis-revalidatiearts zie ik mensen met allerlei aandoeningen, die op een poliklinisch spreekuur komen of opgenomen zijn in het ziekenhuis. Ik beoordeel of revalidatie nodig is en beslis samen met patiënt waar dit het best plaats kan vinden.

Nevenfuncties

 • Landelijke werkgroep VRA Amputatie en Prothesiologie Arm
 • Landelijke werkgroep VRA Neuromusculaire Aandoeningen
 • Spierziekten Nederland: werkgroep Erfelijke Polyneuropathieen
 • Medisch adviseur Spierziekten Nederland
 • Concilium VRA
 • Buitenlandcommissie VRA
 • Voorzitter Toetsingscommissie VRA
 • Disciplinecoördinator Revalidatiegeneeskunde Erasmus MC

Promotie  (2008)

Erasmus Universiteit Rotterdam: 'The Sit-to-Stand Movement, recovery after stroke and objective assessment'

Overige nevenfuncties

 • Supervisor AIOS: medische vervolgopleiding revalidatiegeneeskunde
 • Commissie Onderwijs Rijndam
 • Buitengewoon lid Stafconvent Erasmus MC
 • Federatie Medisch Specialisten
  - Raad Opleiding
  - Werkgroep richtlijn Slikstoornissen
 • European Union of Medical Specialists
  - Working Group of Physical and Rehabilitation Medicine
  - Dagelijks Bestuur (penningmeester)
  - National Manager Nederland
 • European Society of Physical & Rehabilitation Medicine
  - Head Special Interest Scientific Committee (SICS) Physical and Rehabilitation Medicine
 • Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie
 • International Society of Prosthetics and Orthotics 
 • Onderzoekslijn: Lees meer

Ontwikkelgroepen

De ontwikkelgroepen van Rijndam houden zich bezig met kwaliteitsbewaking en het ontwikkelen van medisch inhoudelijk beleid en doen voorstellen tot innovatie en participatie in onderzoek.

 • Neuromusculaire Aandoeningen
 • Ziekenhuis revalidatie

Publicaties