Heeft uw kind moeite met motorische vaardigheden zoals een bal gooien of springen? Heeft hij moeite om zichzelf aan te kleden en zijn schoenen en sokken aan en uit te trekken? Is uw kind moeilijk verstaanbaar of zijn er problemen met het gedrag of het leren?

Jonge kinderen waarbij het aanleren van (motorische) vaardigheden niet vanzelf gaat kunnen minder goed meekomen in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes. Vaak is het op deze jonge leeftijd nog niet duidelijk welke ontwikkelingsgebieden hierop van invloed zijn. Rijndam biedt voor deze kinderen de ZigZagpoli aan. Aan de hand van een screening wordt advies gegeven hoe uw kind te ondersteunen is bij zijn ontwikkeling.

Voor wie?

Jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 5 jaar met motorische problemen in combinatie met problemen op het gebied van spraak, taal, leervaardigheden en/of gedrag. 

Uw kind beweegt houterig, is onhandig en heeft bijvoorbeeld moeite met klimmen en klauteren in de speeltuin of de gymles op school. Het zelf aantrekken van de kleding als shirtje, broek en jas is nog lastig of niet mogelijk.  Uw kind beleeft weinig plezier aan kleuren en kan het potlood niet goed vasthouden.

Daarnaast kan uw kind problemen hebben met:

 • Leervaardigheden; uw kind heeft moeite met het maken van puzzel of vindt het benoemen van de kleuren moeilijk. Uw kind heeft moeite met zelf spelen en heeft over de hele dag genomen veel begeleiding nodig.
 • Communcatie; uw kind praat onduidelijk en heeft soms moeite om u te begrijpen.
 • Gedrag; uw kind wordt snel boos omdat bijvoorbeeld zijn blokkentoren altijd omvalt, niet begrepen wordt of omdat hij het niet begrijpt als het wordt gecorrigeerd. Sommige kinderen vinden het moeilijk wanneer er eisen aan hem gesteld worden.

Meestal is uw kind nog niet eerder bij de revalidatiearts geweest. In sommige situaties is uw kind wel al bekend bij de revalidatiearts of een andere medische specialist.

In bepaalde leeftijdsfases kan het prettig zijn het totaal functioneren van uw kind (opnieuw) in kaart te brengen. Bijvoorbeeld wanneer uw kind binnenkort naar de (basis)school gaat of wanneer hij van groep 2 naar groep 3 gaat.

Mogelijk heeft u ook zelf hulpvragen ten aanzien van het huidige functioneren thuis, op het kinderdagverblijf/school en in de sociale omgeving.

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd vanaf groep 3 is er binnen Rijndam ook een mulitidiscplinaire screening, te weten de Focuspoli. De revalidatiearts bepaalt welke multidisciplinaire screening het beste bij uw kind past.

Aanpak

Voor een screening en advies door de ZigZagpoli is een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist naar de ZigZagpoli noodzakelijk. Na aanmelding ontvangt u per post vragenlijsten. Wij verzoeken u deze zo volledig mogelijk in te vullen. Er zit ook een vragenlijst bij voor de groepsleiding van het kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal of de leerkracht van school. Deze vragenlijsten neemt u mee naar het eerste bezoek van uw kind bij de revalidatiearts of u stuurt deze retour naar de locatie waar uw kind komt.

Wanneer u door de revalidatiearts verwezen wordt naar de ZigZagpoli wordt er een afspraak gemaakt voor observatie door het ZigZagteam. Alle observaties en testen worden bij voorkeur op één dagdeel (circa 2,5 uur) gepland. Tussendoor krijgt uw kind de gelegenheid om even te spelen,te eten en te drinken.

Uw kind wordt geobserveerd door de kinderfysiotherapeut, de ergotherapeut en de logopedist. De psycholoog/orthopedagoog kijkt bij sommige observaties mee. Als uw kind eenmaal gewend is en indien het lukt, heeft u ondertussen gesprekken met de betrokken teamleden in een andere behandelruimte. Uw informatie vinden wij erg waardevol en op deze manier kunt u vrijuit praten en wordt uw kind niet afgeleid.

In de teambespreking bespreekt het ZigZagteam de resultaten en bevindingen en wordt er een kernprobleem vastgesteld. Natuurlijk bespreken we ook zijn of haar kwaliteiten en sterke kanten.

Een advies wordt gevormd waarbij alle aspecten van de ontwikkeling van uw kind aandacht krijgen. Binnen 3 weken bespreekt de revalidatiearts het advies met u en krijgt u het teamverslag mee naar huis. Soms wordt er behandeling binnen Rijndam geadviseerd maar regelmatig kan uw kind ook onder behandeling blijven bij zijn eigen kinderfysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut. Behandeling is niet altijd nodig. Het kan voorkomen dat uw kind wordt doorverwezen voor aanvullend onderzoek binnen of buiten Rijndam. Het ZigZagteam helpt u hiermee en zorgt voor een goede overdracht.

Twee weken nadat u op gesprek bent geweest bij de revalidatiearts en het verslag heeft ontvangen, wordt u gebeld door een therapeut van het ZigZagteam. Eventuele vragen naar aanleiding van het gesprek met de revalidatiearts en het verslag kunt u dan stellen. Wanneer er geen vragen meer zijn, wordt het ZigZagtraject afgerond. Ook staan wij altijd open voor uw ervaringen en suggesties om het ZigZagtraject te verbeteren.

Het team

Bij de ZigZagpoli werkt een team van deskundigen op het gebied van motoriek, leervaardigheden, spraak en taal en het gedrag. Het team bestaat uit een revalidatiearts, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en orthopedagoog/psycholoog. Door de bundeling van deze professionals op één plek, wordt tijdens de ZigZagpoli  in korte tijd een samenhangend en advies op maat voor uw kind opgesteld.

 • De revalidatiearts is de eindverantwoordelijke voor de ZigZagpoli en eventuele behandeling van uw kind. Binnen de ZigZagpoli brengt de revalidatiearts de (medische) gegevens van uw kind in kaart die van invloed zijn op het functioneren van uw kind.

 • De ergotherapeut observeert en onderzoekt de fijne motoriek en het uitvoeren van vaardigheden als bouwen, puzzelen, kleuren en knippen.Mogelijkheden en eventuele problemen op het gebied van aan- en uitkleden en peuter/kleutervaardigheden als kralen rijgen, bouwen met lego en knutselen worden met u besproken.

 • De logopedist observeert de mondmotoriek, de spontane spraak en taal en het begrip van gesproken opdrachten. Mogelijkheden en eventuele problemen op gebied van taal en spraak maar ook het eten en drinken komen ter sprake bij het gesprek met u en de logopedist.

 • De psycholoog/orthopedagoog observeert het gedrag van uw kind. Kan uw kind zich concentreren, hoe reageert uw kind op instructie, aanwijzingen en complimentjes? Welke leerstrategieën hanteert uw kind bij het uitvoeren van taken? De psycholoog/orthopedagoog bespreekt met u eventuele zorgen die u hebt over het gedrag en de ontwikkeling van uw kind.

Kosten

De ZigZagpoli is onderdeel van de revalidatiezorg en valt als zodanig binnen uw basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie Ringdijk. In beide gevallen verzoeken we de verwijzer om zoveel mogelijk relevante (para)medische informatie mee testuren. Wij nemen contact met u op voor een consult met de revalidatiearts.

Wanneer uw kind bekend is bij Rijndam kan de revalidatiearts hem of haar verwijzen.

Wat mee te nemen

Revalidatiearts:

 • Bij het eerste bezoek aan Rijndam verzoeken wij u een geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje van uw kind mee te nemen.
 • De (reeds) ingevulde vragenlijsten door u als ouders, groepsleiding van KDV of de leerkracht van school.
 • Verslagen van andere behandelaren als kinderfysiotherapeut, logopedist en/of ergotherapeut.
 • Onderzoeksverslagen naar aanleiding van gedrag of intelligentie.

Naar de observatie door het behandelteam:

 • Verslagen indien deze nog niet in ons bezit zijn.
 • Een sportbroekje, sportshirtje en gymschoenen/goede stevige schoenen.
 • Iets te eten en drinken voor uw kind.