Weet u welke faciliteiten er nodig zijn voor een kind met een progressieve spierziekte? Weet u hoeveel ruimte een leerling in een rolstoel nodig heeft om in een klaslokaal te kunnen manoeuvreren? En weet u wat er nodig is om een kind met een katheter op de juiste manier te verzorgen?  Kortom, heeft u inzicht in de voorwaarden qua ruimte, hulpmiddelen, hygiëne en toegankelijkheid?

In het kader van passend onderwijs krijgen scholen steeds meer te maken met leerlingen met een (motorische) beperking. Elke motorische beperking vraagt om andere voorzieningen. Met de komst van passend onderwijs wordt van u verwacht deze op orde te hebben.

Rijndam biedt advies op de volgende terreinen:

  • Advies toegankelijkheid van gebouw;
  • Gebruik klaslokaal, openbare ruimtes, liften en toiletten;
  • Schoolmeubilair advies bij nieuw aan te schaffen meubilair;
  • Training in welk kind past op welk meubilair, belang van goed zitten.

Rijndam geeft advies en stelt een programma van eisen op voor de ruimtelijke indeling van bijvoorbeeld een aangepaste badkamer of voor het rolstoel door- en toegankelijk maken van uw schoolgebouw. Wij bieden u een adviesrapport wat breed geschikt is voor de doelgroep die u binnen uw school (kan) verwacht(en). Het adviesrapport kan een belangrijke bijdrage leveren bij de legitimering van aanvraag van gelden bij uw samenwerkingsverband of andere instantie. Ook kunt u het rapport gebruiken bij een opdracht aan een architect en/of bouwkundige.

Aanpak

Uw aanvraag wordt door de ergotherapeut en voorzieningencoach bekeken. Wanneer blijkt dat advies van onze ergotherapeut zinvol is, ontvangt u een offerte. Wanneer u akkoord bent met de offerte, vindt een schoolbezoek plaats waarbij de betreffende ruimtes bekeken worden. Op basis van deze gegevens en onze expertise leveren we u een advies aan. Ten aanzien van schoolaanpassingen kunnen we u tekeningen aanbieden waarin de meest optimale ruimte indeling is uitgewerkt, bijvoorbeeld van het toilet. Dit betekent wel een grotere tijdsinvestering door de ergotherapeut dus zal vooraf in de offerte meegenomen worden.

Kosten

Op basis van uw behoefte wordt een offerte op maat gemaakt. Deze kosten vallen niet binnen de zorgverzekering. U dient hiervoor zelf middelen tot uw beschikking te hebben.

Naast advies op het gebied van voorzieningen en inrichting biedt Rijndam ook diverse screening-, advies-, en behandelmogelijkheden om uw leerling te ondersteunen.