Verworven afasie is een taalstoornis na niet-aangeboren hersenletsel (NAH), bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte of  een ongeluk. Het komt meestal voor bij volwassenen, maar soms ook bij kinderen. Bij deze kinderen ontwikkelde de taal zich normaal, maar door het hersenletsel zijn er plotseling taalproblemen. Het kind kan bijvoorbeeld niet meer op het goede woord komen of spreekt de woorden verkeerd uit. Afasie bij kinderen is zeldzaam en kan veel verschillende oorzaken hebben. Logopedisten zien slechts zelden een kind met verworven afasie en bouwen hierdoor geen ervaring op met de zeer specifieke taalproblemen van deze kinderen. 

Afasie heeft grote gevolgen voor zowel het kind als het gezins- en schoolsysteem. Zo wordt bijvoorbeeld alle lesstof op school via taal (mondeling of schriftelijk) aangeboden en getoetst. Het komt voor dat kinderen door hun taal- en communicatieproblemen niet meer kunnen terugkeren naar hun oude schoolniveau, terwijl hun intelligentie niet is verminderd. Bovendien is taal nodig voor het onderhouden van sociale contacten. Zowel bij kinderen als bij hun ouders zijn er veel vragen over deze zo plotseling ontstane taal- en communicatiestoornis.

Het Rijndam Kinderafasieteam heeft het Taalpad ontwikkeld met als doel om bij kinderen met taal- en communicatieproblemen na NAH vast te stellen of er sprake is van een taalstoornis (afasie) en zo ja wat de aard en ernst van de taalstoornis is. Het Kinderafasieteam van Rijndam is uniek in Nederland en heeft jarenlange ervaring op dit gebied. Een goede diagnose en behandeling van de gevolgen van NAH is belangrijk, omdat blijvende taalstoornissen een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling en de kwaliteit van leven van het kind en zijn omgeving.

Voor wie?

Kinderen met taal- en communicatieproblemen na niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Aanpak

Het Taalpad bestaat uit uitgebreide diagnostiek, een gedegen behandelplan inclusief een jaar lang begeleiding van de behandelend logopedist en adviezen voor kind, gezin en school. Tijdens twee aaneengesloten dagen vindt specialistische diagnostiek plaats die past bij de vraagstelling van de verwijzer, ouders en kind. Het testonderzoek wordt verdeeld over meerdere sessies, waarbij rekening wordt gehouden met de belastbaarheid van het kind. Met verschillende taaltests wordt gekeken naar de zwakke, maar ook naar de sterke kanten van taal en communicatie.  Aan het einde van de tweede dag wordt uitgebreid uitleg gegeven aan zowel ouders als kind en een gedetailleerd therapieadvies verstrekt. Tussendoor kunnen we een sportieve activiteit plannen ter ontspanning, zoals bijvoorbeeld zwemmen. Een gratis overnachting in Rijndam behoort tot de mogelijkheden.

Als de behandeling van het kind niet in Rijndam plaatsvindt, dan begeleidt en adviseert het Rijndam Kinderafasieteam de behandelend logopedist een jaar lang op vaste momenten, zodat deze het kind een goede behandeling kan geven dichtbij huis.

Het team

Sinds 2005 draait het expertiseteam kinderafasie binnen Rijndam Revalidatie, waardoor veel ervaring is opgebouwd met diagnostiek, behandeling, voorlichting en nazorg aan kinderen met taal-en communicatiestoornissen na niet-aangeboren hersenletsel en aan hun omgeving. Het team bestaat uit klinisch linguïsten, een revalidatiearts en een logopedist.

Kosten

De kosten voor het Taalpad vallen binnen uw basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.

Aanmelden

Huisartsen en medisch specialisten kunnen kinderen online aanmelden voor het Taalpad. Ook logopedisten kunnen kinderen aanmelden met verwijzing van een arts.

Bent u een verwijzer en wilt u een kind aanmelden voor het Taalpad? Meld het kind dan aan door een mail te sturen naar kinderafasie@rijndam.nl.

Wat mee te nemen?

Na aanmelding nemen wij telefonisch contact op met de ouders om meer duidelijkheid te krijgen over de vraagstelling en of het Taalpad hierin kan voorzien. Als het kind is ingepland voor het Taalpad, dan ontvangen ouders een informatiebrief met daarin onder andere beschreven wat ze moeten meenemen.