Wordt uw kind gepest (door zijn beperking) en weet hij of zij daar niet mee om te gaan? Heeft uw kind woedeaanvallen en weet u niet waarom? Heeft uw kind moeite met het vragen van hulp? Lukt het uw kind niet om zijn of haar beperking te accepteren? Heeft dit effect op zijn sociale omgang met leeftijdsgenootjes of volwassenen? Wellicht dat de training ‘sociale vaardigheden, weerbaarheid en handicapbeleving’ uw kind kan helpen.

Anders zijn dan anderen heeft nog weleens invloed op het gedrag van kinderen. De gedachten van uw kind over zichzelf hebben een groot effect op hoe hij of zij zich voelt en zich vervolgens gedraagt. Bij de training ‘sociale vaardigheden, weerbaarheid en handicapbeleving’ leren we uw kind om beter weerbaar, assertiever en sociaal vaardiger te worden. Dit doen we samen met u.

Voor wie?

Deze training is voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar die moeite hebben in de sociale omgang/weerbaarheid of moeite hebben met het accepteren van de beperking. Dit kan op school zijn, maar ook thuis, in de buurt of op de (sport)vereniging. Deze training is zowel voor kinderen binnen het regulier als het speciaal onderwijs met uitzondering van zeer moeilijk lerende en autistische kinderen.

Aanpak

De training start enkele keren  per jaar, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Op basis van de behoeften op sociaal emotioneel gebied en het IQ wordt de samenstelling van de groepen bepaald.

Spelenderwijs maken we kinderen bewust van hun eigen gedachten, gevoelens en het gedrag wat ze hierbij laten zien. Vervolgens bespreken we hoe dit gedrag overkomt op anderen. Deze aanpak komt vanuit de cognitieve gedragstherapie (CGT).

Een groep bestaat uit zes tot acht kinderen en wordt begeleid door twee therapeuten. Gemiddeld zijn er acht sessies van 1,5 uur. Elke bijeenkomst heeft dezelfde structuur, maar behandelt een ander thema. Op basis van de behoefte van de groep wordt een keuze gemaakt uit onderstaande thema’s:

  1. Complimenten geven/ontvangen
  2. Gevoelens herkennen bij jezelf en bij de ander
  3. Luisteren
  4. Non verbaal gedrag
  5. Praten over je handicap
  6. Wat zeg je bij de arts?
  7. Omgaan met kritiek
  8. Pesten
  9. Voor jezelf opkomen

Deze thema’s worden behandeld aan de hand van rollenspelen en spelletjes. Met elkaar worden de rollenspellen geëvalueerd. Aan het einde worden de huiswerkopdrachten meegegeven. Belangrijk is dat deze opdrachten thuis goed geoefend worden. De eerstvolgende bijeenkomst worden de huiswerkopdrachten doorgenomen.

Rol van ouders
Uw rol als ouder is binnen de training van groot belang. Naast het oefenen van het huiswerk is een ouderbijeenkomst onderdeel van de training. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de ontwikkelingen en nemen wij u mee in onze aanpak. Dit, zodat u ook na de training uw kind kan ondersteunen bij het toepassen van de dingen die hij of zij geleerd heeft.

Ook wordt er halverwege en voor de laatste bijeenkomst (telefonisch) contact met u opgenomen. Dit om na te gaan hoe het met uw kind gaat en of er nog zaken zijn waar extra aandacht voor nodig is.

Na de laatste bijeenkomst is er een eindgesprek met u waarvan u ook een schriftelijk verslag krijgt.

Behandelteam

De trainingen worden begeleid door twee vaste therapeuten, een speltherapeut samen met een GZ-psycholoog/orthopedagoog. De ouderbijeenkomsten worden gegeven door een GZ-psycholoog en/of een maatschappelijk werker.

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden voor poliklinische of dagbehandeling. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar locatie Ringdijk onder vermelding van Computer en Handicap. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanmelding en een uitnodiging voor een eerste consult bij de revalidatiearts. Deze wordt bij voorkeur gecombineerd met het intakegesprek.

Wanneer u bekend bent bij Rijndam kan uw revalidatiearts u verwijzen.