Hulpmiddelen kunnen tijdelijk of permanent ondersteuning bieden aan uw kind. Een orthese ondersteunt de lichaamsfunctie (bijvoorbeeld een beugel, spalk, corset of helmpje), een prothese vervangt een functie (bijvoorbeeld een kunstbeen).

Voor kinderen die door motorische problemen, spalken, protheses of andere lichaamsgebonden hulpmiddelen nodig hebben, biedt Rijndam het Technisch spreekuur.

Ook semi-orthopedische schoenen worden binnen het Technisch spreekuur aangemeten. Deze kunnen wanneer nodig in combinatie met een spalk gedragen worden. Voor orthopedische schoenen heeft Rijndam op de locatie Ringdijk (Rotterdam) een apart spreekuur. Op de locatie De Sitterstraat (Dordrecht) gebeurt dit binnen het Technisch spreekuur.

Voor wie?

Voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar die door ondersteuning van een spalk of prothese minder motorische beperkingen in het leven ervaren.

Veelvoorkomende hulpmiddelen zijn:

 • Nachtspalken voor been/voet
  Voor het verbeteren/onderhouden van de beweeglijkheid van het been en/of de voet.

 • Dagspalken voor been/voet
  Voor het verbeteren van het staan en lopen.

 • Nachtspalken voor arm/hand
  Voor het verbeteren en/of onderhouden van de beweeglijkheid van de arm en/of hand.

 • Dagspalken voor arm/hand
  Voor het verbeteren van arm en of handfunctie.

 • Beenprotheses  
  Voor het mogelijk maken om te lopen bij een beenamputatie of een aanlegstoornis van het been.

 • Corset  
  Voor het ondersteunen van de zitfunctie.

 • Helm  
  Om het hoofd te beschermen bij verhoogd valrisico.

 • Sta-looportheses  
  Om staan en/of lopen bij onvoldoende kracht in de benen mogelijk te maken.
 • Semi-orthopedische schoenen
  Corsetschoenen voor extra zijwaartse steun en beugeloverschoenen om over een spalk te dragen.

Aanpak

Na verwijzing door de revalidatiearts wordt er een afspraak gemaakt bij het Technisch spreekuur. Tijdens de eerste afspraak bekijken de revalidatiearts, de orthopedisch instrumentmaker, de semi-orthopedisch schoenmaker en de fysiotherapeut samen met u en uw kind naar de meest geschikte voorziening qua ondersteuning. Op basis van deze keuze worden de maten genomen. Afhankelijk van het soort voorziening wordt er vaak een afdruk gemaakt. Op basis van de maten gaat of de orthopedisch instrumentenmaker of de semi-orthopedisch schoenmaker aan de slag. Dit duurt zo’n 2 tot 4 weken. Tijdens de tweede afspraak wordt de orthese of prothese gepast. Bekeken wordt welke laatste aanpassingen er gedaan moeten worden voor optimale ondersteuning en comfort.Semi-orthopedische schoenen kunnen in de meeste gevallen direct mee naar huis. Andere ortheses en prothesen worden verder aangepast en kunnen bij de derde afspraak (ongeveer een week later) in gebruik worden genomen. Tijdens het afleveren wordt de spalk nog een keer gepast en eventueel ook de bijpassende schoenen afgeleverd. Gemiddeld duurt dit proces een maand. Wanneer er semi-orthopedische schoenen nodig zijn over de spalken worden deze aangemeten op het moment van passen van de spalken, waardoor het traject circa 6 weken duurt.

Wanneer zinvol wordt er een controleafspraak gemaakt na een paar weken.

Het team

Het Technisch spreekuur is een samenwerking tussen de revalidatiearts, de orthopedisch instrumentmaker, de semi-orthopedisch schoenmaker en een fysiotherapeut. Eventueel kan een eigen therapeut hierbij aanwezig zijn.

 • De revalidatiearts is verantwoordelijk voor de aanvraag van de voorziening en de bijbehorende machtigingen. Daarnaast beoordeelt de revalidatiearts samen met u en het team welke voorziening het meest geschikt is.
 • De orthopedisch instrumentmaker en/of schoenmaker is verantwoordelijk voor het aanmeten en ontwikkelen van de voorziening dan wel het bestellen.
 • De fysiotherapeut adviseert mede bij de keuze van de orthese en prothese. Daarnaast is de fysiotherapeut uw centrale aanspreekpunt binnen het team.
 • In het geval van een arm-handspalk sluit de ergotherapeut aan om te adviseren.

Kosten

 • De kosten voor het Technisch spreekuur vallen binnen uw basisverzekering.
 • De kosten voor de ortheses en/of protheses worden volledig vergoed.
 • Bij schoenen en steunzolen is een eigen bijdrage afhankelijk van uw eigen zorgverzekering.

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden voor het Technisch spreekuur. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen onder vermelding van Technisch Spreekuur.  In beide gevallen verzoeken we de verwijzer om zoveel mogelijk relevante (para)medische informatie mee te sturen. Wij nemen contact met u op voor een consult met de revalidatiearts. Hij beoordeelt of uw kind in aanmerking komt. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanmelding en een uitnodiging voor een eerste consult bij de revalidatiearts. Deze wordt bij voorkeur gecombineerd met het intakegesprek.

Wanneer uw kind bekend is bij Rijndam kan uw revalidatiearts uw kind direct verwijzen.

Wat mee te nemen?

 • Bij het eerste bezoek aan Rijndam een geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje van uw kind.
 • Eventueel eerder gebruikte spalken, prothesen of schoenen.

Begrippen

Wat zijn semi-orthopedische schoenen?

Er zijn twee soorten orthopedische schoenen:

 1. Corsetschoenen hebben een extra stevig corset in de schoen om extra zijwaartse steun te geven.
  Corsetschoenen worden geleverd met een individueel gemaakte steunzool. Daarnaast kunnen er individuele aanpassingen gemaakt worden zoals zoolverhoging, schoring enz.

 2. Beugeloverschoenen kunnen over een spalk gedragen worden omdat ze meer ruimte hebben. Ook hieraan kunnen individuele aanpassingen gemaakt worden