Een taalprobleem is van grote invloed op het deelnemen aan het dagelijks leven van uw kind. Maar ook voor u als ouder leidt het vaak tot veel vragen en soms lastige situaties. Om de kennis over taalstoornissen zoveel mogelijk te bundelen heeft Rijndam een expertiseteam. Het Taalexpertiseteam voor kinderen houdt zich bezig met diagnostiek en behandeling. Het team geeft behandeladvies om zowel u, uw kind als de behandelaren (binnen en buiten Rijndam) zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wanneer uw kind zich qua taal altijd goed heeft ontwikkeld, maar plotseling problemen krijgt met taal, dan spreken we van afasie. Kinderafasie is een gevolg van niet-aangeboren hersenletsel. Wanneer uw kind al vanaf het allereerste begin beduidend meer moeite heeft dan leeftijdsgenootjes met het spreken en het begrijpen van taal, dan spreken we van een taalontwikkelingsstoornis. Een taalontwikkelingsstoornis hangt meestal samen met hersenletsel dat is aangeboren of al op zeer jonge leeftijd is ontstaan. In beide gevallen zijn er vaak diverse mogelijkheden om een taalprobleem door middel van revalidatie aan te pakken en de gevolgen voor de dagelijkse communicatie te verzachten.

Voor wie

Wanneer uw kind tussen 2 en de 18 jaar is en u vermoedt dat uw kind taal- spraak- of communicatieproblemen heeft als gevolg van hersenletsel, is onderzoek en advies van het Taalexpertiseteam altijd zinvol. Op basis hiervan kan bepaald worden of revalidatie zinvol is en in welke vorm.

Aanpak

Voor het onderzoek zijn minimaal twee bezoeken nodig aan Rijndam, locatie Westersingel of Roerdomplaan. Na een korte intake bij de revalidatiearts volgt een vraaggesprek bij het Taalexpertiseteam. Tijdens dit gesprek maken we kennis met uw kind en observeren we de communicatie. Bij de tweede afspraak wordt vrijwel altijd een geluidsopname en/of een video-opname gemaakt van het kind, om de taalproductie en de communicatie goed te kunnen analyseren. Wanneer het onderzoek te belastend is voor uw kind, is het ook mogelijk om een geluidsopname of video-opname te beoordelen die elders is gemaakt door een logopedist, klinisch linguïst of taal-spraakpatholoog.Binnen drie weken na uw laatste afspraak heeft u de uitslag van de onderzoeken, plus een advies over de vervolgmogelijkheden. De resultaten van de onderzoeken en het bijbehorende behandeladvies worden besproken met u, uw kind en wanneer van belang met de behandelend logopedist.

De behandelvorm is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek. In een aantal gevallen is het zinvol om bij Rijndam onder behandeling te blijven. Dit omdat Rijndam met verschillende specialisten gezamenlijk de problematiek aanpakt. Bij minder complexe problemen wordt er vaak gekozen voor behandeling door een therapeut bij u in de buurt. Per kind wordt gekeken in hoeverre nazorg zinvol is en in welke vorm dit het beste plaats kan vinden. U kunt hierbij denken aan een jaarlijkse controle of een telefonische afspraak.

Het team

Bij het Taalexpertiseteam werkt een team van deskundigen op het gebied taalontwikkelingsstoornissen en kinderafasie. Door de bundeling van onze professionals in één team, kan het Taalexpertiseteam binnen korte tijd een samenhangend, passend advies voor uw kind opstellen.

Het team bij taalontwikkelingsstoornissen bestaat uit een taal-spraakpatholoog/logopedist een klinisch linguïst/logopedist en de revalidatiearts. De revalidatiearts is de eindverantwoordelijk voor het Taalexpertiseteam en eventuele behandeling van uw kind. Daarbij wordt er vaak samengewerkt met de psychologen om het ontwikkelingsniveau in kaart te brengen.

Het team bij verworven Kinderafasie bestaat uit klinische linguïsten, logopedisten en een revalidatiearts.

Kosten

Het Taalexpertiseteam is onderdeel van de revalidatiezorg en valt als zodanig binnen uw basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden voor het Taalexpertiseteam. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie Ringdijk. Wij nemen dan contact met u op. Na de aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een afspraak met de revalidatiearts. De revalidatiearts beoordeelt of het spreekuur voor uw kind van meerwaarde is.

Wanneer uw kind bekend is bij Rijndam kan de revalidatiearts hem of haar verwijzen.

Wat mee te nemen?

Wanneer uw kind voor het eerst naar Rijndam komt, verzoeken wij u een geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje van uw kind mee te nemen.