Sport en vrijetijdsbesteding kan op veel manieren een positieve bijdrage leveren voor uw kind. Het doel van vrijetijdsbesteding is het ontwikkelen en onderhouden van (nieuwe) sociale contacten. Sport zorgt ervoor dat de conditie en motorische vaardigheden opgebouwd en onderhouden worden.

Heeft uw kind moeite met bewegen? En is het moeilijk een passende sportvereniging of vorm van vrijetijdsbesteding te vinden? Onze sportadviseurs kijken graag samen met u en uw kind naar de wensen en mogelijkheden.

Voor wie

Sportadvies & vrijetijdsbesteding is voor kinderen in de leeftijd van vier t/m twaalf jaar met motorische beperking.

Aanpak

Om tot een goed advies te komen vraagt de sportadviseur/bewegingsagoog u en uw kind eerst naar de interesses van uw kind. In combinatie met de motorische beperking(en) bekijkt de bewegingsagoog vervolgens welke activiteiten en/of sporten hierbij aansluiten. Ook zoekt de bewegingsagoog uit of de gewenste sport of activiteit in uw woonplaats gedaan kan worden. U ontvangt de bevindingen na ongeveer drie weken in een brief of er wordt een afspraak met u gemaakt voor een toelichting.

Het team

Bewegingsagoog
De bewegingsagoog  brengt alle praktische en fysieke mogelijkheden voor uw kind in kaart en werkt samen met sportverenigingen in de regio. Ook het sporten na eventuele revalidatie wordt besproken.

Fysiotherapeut/ ergotherapeut / maatschappelijk werk
Indien van belang worden de motorische mogelijkheden van uw kind door een fysiotherapeut in kaart gebracht. Ook bestaat de mogelijkheid om advies in te winnen bij de ergotherapeut en/of maatschappelijk werker.

Kosten

Sportadvies is onderdeel van de revalidatiezorg en valt als zodanig binnen uw basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind online bij ons aanmelden voor sportadvies en vrijetijdsbesteding. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie Ringdijk. In beide gevallen verzoeken we de verwijzer om zoveel mogelijk relevante (para)medische informatie mee te sturen. Wij nemen contact met u op voor een consult met de revalidatiearts. Hij beoordeelt of uw kind in aanmerking komt.

Wanneer uw kind bekend is bij Rijndam kan de revalidatiearts hem of haar verwijzen.

Wat mee te nemen

Bij het eerste bezoek aan Rijndam: geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje van uw kind.

Ervaringsverhaal

Bij zijn geboorte heeft Jeroen zuurstoftekort waardoor een halfzijdige verlamming aan zijn linkerbeen en –arm ontstaat. Hierdoor kan hij zijn arm minder gebruiken en heeft hij in zijn been last van spasmes. Toch speelt hij nu softbal met zijn G-team bij zijn club HSV Saints.
Lees verder