Kinderen kunnen door allerlei oorzaken moeilijkheden hebben met bewegen. Bijvoorbeeld door een spierziekte, een aandoening van het zenuwstelsel of een ongeluk. De beperkingen kunnen ernstig zijn of mild. Soms heeft een kind naast deze motorische problemen nog andere beperkingen, zoals een spraak-, eet-, gedrags- of geheugenstoornis.

Rijndam Kinderrevalidatie is er voor kinderen en jongeren met dit soort problemen. Het behandelteam werkt vanuit een bevlogen doel: “de beste en vernieuwend willen zijn op inhoud en een goede begeleider in het ontwikkelen van zelfstandigheid en mogelijkheden van het kind.” Samen met ouders of verzorgers en een team professionele behandelaren helpen we uw kind beter om te gaan met zijn beperkingen of die zo mogelijk te overwinnen. Klik hier voor de missie en visie van Rijndam Kinderrevalidatie.