Door de invoering van passend onderwijs gaan meer leerlingen met een (motorische) beperking gebruik maken van het reguliere onderwijs. Scholen moeten de benodigde zorg (begeleiding en diagnostiek) en voorzieningen rondom deze groep organiseren. Rijndam Revalidatie kan een groot deel van deze taken uit handen nemen. Op basis van de behoefte van de leerlingen en de school biedt Rijndam onder andere de volgende producten:

Aanbod op schoolniveau

Individueel aanbod

Diagnostiek en advies

Aanpassingen/Voorzieningen

Groepen

Aanmelden

Aanmelden voor een consult, observatie of advies bij Rijndam kan met een verwijzing van de huisarts of specialist.

Kosten

  • Het aanbod voor scholen is op basis van financiering vanuit de school. Hiervoor kan een offerte met urenberekening opgevraagd worden bij Rijndam.
  • Het revalidatieaanbod wordt bekostigd vanuit de zorgverzekering (met uitzondering van het wettelijk eigen risico en het eventueel aanvullende eigen risico wat ouders zelf hebben afgesloten).