Ieder kind dat in zijn of haar ontwikkeling wordt geremd door een primair lichamelijke aandoening kan terecht bij Rijndam. Kinderen van nul tot vier jaar komen voor een poliklinische behandeling in aanmerking als er een specifieke revalidatievraag is. Bijvoorbeeld naar een adequate zitvoorziening of een hulpmiddel voor in bad. Ook wanneer behandeling door een (samenwerkend) team gewenst is kunt u bij Rijndam terecht.

Waarom is revalidatie van 0- tot 4-jarigen belangrijk?
Wanneer uw kind een ontwikkelingsstoornis heeft, leidt dit vaak tot onzekerheid en vragen. Door vroeg te starten met de juiste begeleiding kunnen wij u en uw kind handvatten bieden en ondersteunen.

Soms is een diagnose op deze leeftijd al duidelijk, zoals bij Spina Bifida (open rug). Maar vaak is de diagnose nog niet bekend. In dat geval is het verschaffen van duidelijkheid over de mogelijkheden en beperkingen van uw kind ook onderdeel van de revalidatie. In beide gevallen biedt Rijndam uw kind toegespitste revalidatiebehandeling en ondersteuning bij bijvoorbeeld schoolkeuze.

Behandelaanpak

Wat er nodig of mogelijk is, hangt helermaal af van de vragen die u als ouder heeft. Ook hangt het af van de ernst van de achterstand, de leeftijd van uw kind en of er al een diagnose is gesteld, of dat het nog helemaal niet duidelijk is op welke gebieden er problemen zijn.

Tijdens de eerste intake met de revalidatiearts wordt bekeken wat de vragen zijn en wordt een eerste inschatting gemaakt van de mogelijkheden van de ontwikkeling van uw kind. Samen met u wordt er een behandelplan opgesteld. Het plan richt zich voornamelijk op het stimuleren en trainen van de mogelijkheden die uw kind heeft. Geprobeerd wordt storende factoren die de ontwikkeling remmen tot een minimum te beperken.

Bij jonge kinderen zijn er veelal vragen over de verzorging, het zitten en tot lopen komen, maar vaak ook over het spelen en de spraak. Meestal is het kind al onder behandeling van een kinderfysiotherapeut in de woonomgeving, deze behandeling zal worden gecontinueerd in samenspraak met het behandelteam van Rijndam, zodat de gegeven adviezen thuis goed kunnen worden toegepast.

De samenstelling van het behandelteam is afhankelijk van de aard van de aandoening en verschilt van kind tot kind. Voor de leeftijdsgroep 0 tot 4 jarigen heeft Rijndam gespecialiseerd teams.

Naast de medewerkers van Rijndam zijn er vaak andere organisaties en/of behandelaren betrokken, bijvoorbeeld de Stichting Vroeghulp Rotterdam en Drechtsteden. Rijndam hecht veel waarde aan een goede samenwerking met hen.

Behandelvormen

Meestal starten we met inschakelen van een ergotherapeut om de praktische vragen over verzorgen en zitten met u te bekijken en eventueel voorzieningen te adviseren. Maar ook de overige leden van het behandelteam kunnen worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld de orthopedagoog om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling.

Als uw kind ongeveer 1 jaar is, is behandeling via  de dreumesgroep een goede optie om meer informatie te krijgen over ontwikkelingsstimulatie, voorzieningen en voor contacten met andere ouders. Van 2 tot 4 jaar kan gekozen worden voor de therapeutische peutergroep. Soms is het advies om te kiezen voor een special kinderdagcentrum, maar ook veel kinderen blijven op  het eigen kinderdagverblijf of peuterspeelzaal in overleg met het behandelteam. Tegen de leeftijd van 4 jaar kan er een schooladvies worden gegeven.
 

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden voor poliklinische of dagbehandeling. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie waar u zich aanmeldt. Wij nemen dan contact met u op.

Is er spoed? Dan kan de huisarts of medisch specialist bellen met de locatie waar u zich aanmeldt.