Bij kinderen met een lichamelijke beperking, al dan niet gecombineerd met andere beperkingen, is het zindelijk worden geen vanzelfsprekend proces. Dit zorgt vaak voor spanning bij kinderen en ouders. Ook leidt het vaak tot vragen zoals: ‘Kan mijn kind wel zindelijk worden?’ ‘Voelt mijn kind wel voldoende?’ ‘Waarom wil mijn kind niet op het potje oefenen?’

Rijndam kent een aantal behandelmogelijkheden op basis van een screening- en adviestraject door de HIPPER-polikliniek van Rijndam. Onderstaande behandelmogelijkheden worden altijd voorafgegaan door deze screening. Wanneer uit de screening blijkt dat de problemen beïnvloedbaar zijn, dan wordt u intern verwezen.

Behandelaanpak

Rijndam kent twee behandel/adviestrajecten bij HIPPER, namelijk:

Adviestraject HIPPER

Het adviestraject is gericht op het adviseren van u als ouder en waar nodig school. Uw kind wordt in dit traject niet behandeld. In verschillende gesprekken krijgt u informatie en adviezen over het verder oefenen en omgaan met de problemen in de dagelijkse praktijk. U heeft een vaste casemanager. Afhankelijk van de vooropstaande klachten kan dit een continentieverpleegkundige, kinderfysiotherapeut met bekkenspecialisatie of ergotherapeut zijn, soms in combinatie met een orthopedagoog/psycholoog. Het HIPPER- team gaat samen met u na welke hulpmiddelen, ondersteuning en technieken uw kind kunnen helpen. Dit met als doel de poep- en plasproblemen te verminderen of te verhelpen waar mogelijk.

Als afsluiting van het traject ontvangt u een eindverslag. Dit is een samenvatting van de bijeenkomsten, uw advies op maat. Na drie tot zes maanden is er een telefonische evaluatie. Tijdens dit gesprek bekijkt de casemanager samen met u hoe het gaat. Wanneer blijkt dat een vervolgafspraak zinvol is, wordt deze gepland.

Behandeltraject HIPPER

Samen met u, uw kind en het HIPPER team wordt nagegaan welke hulpmiddelen, ondersteuning, oefeningen en technieken uw kind kunnen helpen. Dit met als doel de poep- en plasproblemen te verminderen of te verhelpen waar mogelijk. Bij het behandeltraject heeft u een vaste casemanager. Afhankelijk van de leidende klachten kunnen dit een continentieverpleegkundige, kinderfysiotherapeut met bekkenspecialisatie en ergotherapeut zijn. Soms wordt er ook een orthopedagoog/psycholoog betrokken.

In de meeste gevallen wordt gestart met wekelijkse behandeling. Vervolgens wordt dit afgebouwd naar een keer in de twee à drie weken. U wordt intensief betrokken bij de behandeling, zowel tijdens de behandeling als tussen de behandelingen door, aan de hand van oudergesprekken. Een behandeltraject kost tijd voor u en uw kind. Ook wordt verwacht dat u thuis met uw kind aan de slag gaat met de oefeningen en het bijhouden van een dagboek.

Als afsluiting van het traject ontvangt u een eindverslag. Dit is een samenvatting van de behandelingen en hoe het traject verlopen is. Na drie tot zes maanden is er een telefonische evaluatie. Tijdens dit gesprek bekijkt de casemanager samen met u hoe het gaat. Wanneer blijkt dat een vervolgafspraak zinvol is, wordt deze gepland.

Kosten

De kosten voor het HIPPER-team vallen binnen uw basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico

Aanmelden

Aanmelding voor de behandelmodules bij poep- en plasproblemen verloopt via de HIPPER-polikliniek. Lees hier meer over de procedure.