Jengelen, veel aandacht vragen, niet luisteren en boze buien horen bij jonge kinderen. De peuter en kleutertijd zijn vaak pittige jaren. En soms zou je als ouder wel willen weten wat dan verstandig is om te doen. Kan je kinderen helpen om beter met hun boosheid om te gaan? En hoe kun je de sociale vaardigheden van je kind helpen vergroten? Voor dit soort vragen is de speciale training ‘Pittige Jaren’ ontwikkeld.

Rijndam Revalidatie biedt de training Pittige Jaren speciaal aan ouders aan van peuters en kleuters met een medische aandoening of beperking. De training richt zich op het versterken van opvoedvaardigheden en hoe je als ouder een positieve invloed kan hebben op het gedrag en de ontwikkeling van je kind. De training is voor ouders van kinderen van drie t/m zes jaar, met een ontwikkelingsleeftijd van tenminste twee jaar.

Voor wie?

Voor ouders van een kind tussen de 3 en 6 jaar oud, onder behandeling bij Rijndam. Heb je vragen over de opvoeding van je peuter of kleuter, loop je tegen dingen aan of wil je graag een positieve draai geven aan je opvoedvaardigheden? Dan is de training Pittige jaren iets voor jou.

Aanpak

De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van twee uur en wordt gegeven in groepsverband. Tijdens de training krijgt u veel informatie, kunt u eigen voorbeelden inbrengen, bespreken en oefenen en ervaringen uitwisselen met andere ouders. Daarnaast bekijken we videofragmenten van lastige situaties in de omgang met kinderen. Met de informatie en adviezen gaat u vervolgens thuis aan de slag.

Inhoud

De training bestaat uit twee delen. U kunt alleen het tweede deel volgen indien u ook het eerste deel gevolgd heeft.

Deel I
Het eerste deel bestaat uit vier bijeenkomsten. Spelen met uw kind staat centraal en hoe dit de basis vormt voor het begeleiden naar meer gewenst gedrag. De bijeenkomsten hebben als doel de ouder-kindrelatie te versterken, positief gedrag van kinderen aan te moedigen en zelfvertrouwen te vergroten.

Deel II
Het vervolg bestaat uit acht bijeenkomsten en is gericht op het versterken van gewenst gedrag bij uw kind door middel van coachen van vaardigheden, prijzen en belonen. Daarnaast leert u omgaan met ongewenst gedrag, door methodes zoals grenzen en consequenties stellen en het negeren van ongewenst gedrag. Deze methodes beïnvloeden op een positieve manier het gedrag en de ontwikkeling van uw kind.

Kosten

De training Pittige Jaren is onderdeel van de revalidatiezorg en valt als zodanig binnen uw basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico. Wel vragen we u een boek aan te schaffen van circa €50,-. Het gaat om het boek “Pittige Jaren, praktische gids bij het opvoeden van jonge kinderen”, deze zullen we gebruiken tijdens de training.

Tijd
Het volgen van de training kost een zekere tijdsinvestering. U wordt verwacht bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn en wekelijks thuis te oefenen. Daarnaast is het aan te raden om als beide ouders aanwezig te zijn, zodat u samen kunt leren en oefenen thuis. De meeste ouders die de training eerder hebben gevolgd, geven aan dat het zeker wat vraagt om samen alle bijeenkomsten bij te wonen, maar zijn vooral erg enthousiast over alles wat ze leren en bereiken thuis.

Waar en wanneer wordt de training gegeven?

De training wordt gegeven op locatie Westersingel, in de groepsruimte van peutergroep ‘Villa Kakelbont’ op de eerste verdieping. De bijeenkomsten vinden in maart t/m juni plaats op dinsdagavonden van 20.00 uur - 22:00 uur. De eerste bijeenkomst is op 24 maart.

Aanmelden

De training wordt gegeven door GZ-psychologen Sabine Keus en Luca Verheul. Beide zijn werkzaam op de kinderafdeling van Rijndam locatie Ringdijk en locatie Westersingel. Indien u vragen heeft of zich wil aanmelden voor de training, kunt u hen bereiken via skeus@rijndam.nl en lverheul@rijndam.nl.

Geef bij de aanmelding onderstaande gegevens door:

  • Naam en geboortedatum van het kind;
  • De locatie waar uw kind onder behandeling is bij Rijndam (en eventueel naam van de peutergroep);
  • Eigen naam (en partner) en e-mail.