Wat is er aan de HAND? U ziet dat de ene hand van uw kind niet doet wat de andere hand doet. Tijdens de dagelijkse activiteiten loopt u hier wel eens tegenaan, een aansturingsprobleem bij één kant van het lichaam. Spelen met uw kind gaat ook net iets anders dan bij anderen. Om u te informeren over hoe u kunt omgaan tijdens de dagelijkse activiteiten en hoe u kunt spelen met uw kind, bieden wij de ouderinstructiegroep ‘Tips & Tricks voor 2’.

De groep bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen met aansturingsproblemen bij één hand en/of been. Aansturingsproblemen kunnen het gevolg zijn Cerebrale Parese, een aangeboren hersenbeschadiging of afwijking. Misschien heeft u hier al wel eens van gehoord, tijdens de bijeenkomsten krijgt u hier meer informatie over.

Binnen deze groep delen zowel ouders als professionals informatie over de uitdagingen die jullie tegen komen in het dagelijks leven.

Voor wie?

Voor ouders/verzorgers van een kind met aansturingsproblemen bij één hand en/of voet (mogelijk ten gevolge van Cerebrale Parese), in de leeftijd van minimaal 9 maanden tot maximaal 2 jaar.

Aanpak

De ouderinstructiegroep bestaat uit tweewekelijkse groepsbijeenkomsten durende anderhalf uur. Er nemen minimaal 4 en maximaal 6 kinderen, in de leeftijd van 9 maanden tot 2 jaar, met hun ouders/verzorgers deel aan de groepsbijeenkomsten. Bij twee van de vier bijeenkomsten zien wij u graag samen met uw kind(eren) verschijnen. Tijdens de avondbijeenkomsten zijn naasten en familieleden ook van harte welkom. Na de avondbijeenkomsten is de mogelijkheid aanwezig om, onder het genot van een drankje, met elkaar na te praten.

De opbouw van het programma ziet er als volgt uit:

  1. Speelplezier voor 2. (U bent hier met kind aanwezig)
  2. Wat is er aan de HAND? (U bent hier zonder kind aanwezig)
  3. HAND-ige tips bij dagelijkse activiteiten. (U bent hier met kind aanwezig)
  4. Gewoon een bijzonder kind. (U bent hier zonder kind aanwezig)

Het doel van de bijeenkomsten is om u te informeren over de aandoening Cerebrale Parese. Hierbij besteden we aandacht aan hoe u kunt spelen met uw kind, de medische achtergrond van de aandoening zelf en het omgaan met dagelijkse activiteiten. Daarnaast is er gelegenheid om contact te leggen met andere ouders/verzorgers van een kind met aansturingsproblemen bij één hand en/of voet.

Het is de bedoeling dat u actief deelneemt aan de onderdelen van de groepsbijeenkomsten en hier doet u verschillende oefeningen. Er is voldoende gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.

Na 10 tot 12 weken vindt een terugkomdag plaats. Hier kunt u bespreken waar u tegenaan bent gelopen en vragen stellen.

Kosten

De ouderinstructiegroep "Tips en tricks voor 2" is onderdeel van de revalidatiezorg en valt als zodanig binnen uw basisverzekering. Voor kinderen geldt er geen eigen risico.

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie van Rijndam waar u uw kind wil aanmelden. In beide gevallen verzoeken we de verwijzer om zoveel mogelijk relevante (para)medische informatie mee te sturen. Wij nemen contact met u op voor een consult met de revalidatiearts. Hij beoordeelt of uw kind in aanmerking komt.

Wanneer uw kind bekend is bij Rijndam kan uw revalidatiearts uw kind direct verwijzen.

Wat mee te nemen?

Naar de revalidatiearts

  • Bij het eerste bezoek aan Rijndam een geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje van uw kind
  • Verslagen van andere behandelaren als kinderarts, kinderfysiotherapeut, logopedist en/of ergotherapeut
  • Onderzoeksverslagen naar aanleiding van gedrag of intelligentie
  • Eventueel aangepaste schoenen of spalken