We zijn gestart bij Rijndam Revalidatie met ouder-kindgroepen op basis van een thema. De thema’s zijn gekozen aan de hand van onderwerpen die door ouders zijn aangedragen. Het gaat hierbij om de thema’s: ‘communicatie’ (Comm mee), ‘spel’, (Speel mee), en ‘bewegen’, (Gym mee).

Ouders nemen samen met hun kind deel aan de ouder-kindgroep, welke bestaat uit maximaal 6 kinderen. Aan de hand van het betreffende thema krijgen ouders informatie en adviezen voor thuis. Uiteraard worden de adviezen afgestemd op de vragen en behoeften van het kind.

De groepen worden geleid door een revalidatiegroepsleider (pedagogisch medewerker) en aangevuld door ons interdisciplinaire team. Afhankelijk van het thema, is een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist of psycholoog aanwezig. Naast kennis vanuit dit team, staat ook het uitwisselen van ervaringen tussen de ouders centraal.

De ouder-kindgroep wordt meerdere keren per jaar aangeboden en bestaat uit 6 of 7 bijeenkomsten, welke bedoeld zijn als aanvulling op de behandeling die er al is (bijvoorbeeld vanuit de 1e lijn) en dus niet als vervanging. Rijndam wil graag vanuit samenwerking goede zorg verlenen aan kinderen en hun ouders.

Voor wie?

  • Ouders
    Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind tussen de 2 en 4 jaar oud? Komt het praten van uw kind niet goed op gang? Heeft uw kind moeite met bewegen en binnen of buiten spelen? Is uw kind niet handig, wil het niet kleuren of met klein speelgoed spelen? Zoekt u naar mogelijkheden om uw kind zelf te laten spelen? Heeft u behoefte aan informatie en adviezen vanuit een gespecialiseerd 0-4 team?

Aanpak

De ouder-kindgroep bestaat uit wekelijkse groepsbijeenkomsten van 1,5 uur. Er nemen 4 tot 6 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar deel aan de groep samen met hun ouders. De kinderen moeten in staat zijn zich met hun ouder binnen een groep prettig te voelen.  

Door samen met de ouders situaties te creëren waarin zij problemen ervaren, willen wij hen helpen de ontwikkelingsfase waarin hun kind zich bevindt te herkennen en inzicht te geven in hoe zij hun kind een stap verder kunnen helpen. We werken interactief in de groep en geven tips, adviezen en huiswerkopdrachten. N.B. Bij de ‘Comm mee’ groep is de eerste bijeenkomst zonder kinderen.

Comm mee - aanvang voorjaar 2020
Wanneer de communicatieve ontwikkeling van je kind anders verloopt, kun je als ouder het gevoel hebben dat je je kind niet altijd begrijpt of dat de omgeving daar moeite mee heeft. In de Communiceer mee groep van Rijndam Kinderrevalidatie, besteden we in 6 bijeenkomsten aandacht aan de theorie van de communicatieve ontwikkeling en het ‘opnieuw’ leren kijken naar de communicatie van je kind. Elkaar begrijpen staat centraal. Na de theoretische onderbouwing kijken we hoe je als ouder in dagelijks voorkomende situaties model kunt staan in de communicatie en je kind kunt uitdagen om een stap verder te komen.

Gym mee - aanvang voorjaar 2020
Kinderen bewegen graag, maar soms lukt het niet altijd om bij het spelen binnen en buiten mee te komen met andere kinderen. Soms lukt het hen nog niet om veilig en zelfstandig te verplaatsen in de omgeving. In de speeltuin en op straat zijn ze soms minder actief, durven weinig of zien geen gevaar. Hoe kun je als ouders helpen bij het goed los lopen, rennen achter andere kinderen, klimmen op de glijbaan, gooien en schoppen van een bal? Hoe leert het kind veilig te bewegen buiten op straat?

Bij Gym Mee gaan we samen aan de slag. We geven inzicht in de voorwaarden voor veilig bewegen. Je krijgt praktische tips, voorbeelden en gaat deze direct toepassen bij het kind. In 6/7 bijeenkomsten geven we handvaten om de ontwikkeling van het bewegen en daarbij het plezier en veiligheid in het binnen en buiten spelen te stimuleren.

Speel mee - aanvang 2020
Spel is de basis voor het aanleren van vele vaardigheden voor een kind. Het biedt mogelijkheden om met anderen in contact te komen, motorisch handiger te worden, dingen te ontdekken en herhalen en je eigen te maken. Ook voor kinderen bij wie de ontwikkeling anders verloopt is spel belangrijk. Tijdens de ouder-kind groep geven we ouders inzicht in de voorwaarden van spel en welke mogelijkheden spel biedt als het aankomt op het leren van vaardigheden. Welke soorten spel zijn er? In welke fase van de spelontwikkeling bevindt het kind zich? Om vervolgens te kijken naar hoe het kind een volgende stap kan maken.

In 7 bijeenkomsten – die bestaan uit een mix van theoretische uitleg, praktische tips en het toepassen hiervan samen met ouder en kind - geven we handvatten om de ontwikkeling van spel (en daarmee ook overige vaardigheden) te stimuleren.

Kosten

De ouder-kindgroepen zijn onderdeel van de revalidatiezorg en vallen als zodanig binnen de basisverzekering. Voor kinderen geldt dat er geen sprake is van een eigen risico.

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan een huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden. U kunt ook een verwijsbrief van een huisarts of medisch specialist sturen naar locatie Ringdijk. In beide gevallen verzoeken we de verwijzer om zoveel mogelijk relevante (para)medische informatie mee te sturen.

Wij nemen contact met u op voor een consult met de revalidatiearts. De revalidatiearts beoordeelt vervolgens samen met u of uw kind in aanmerking komt.

Wanneer uw kind bekend is bij Rijndam kan de revalidatiearts uw kind direct verwijzen.

Wat mee te nemen?

Naar de revalidatiearts bij het eerste bezoek:

  • Een geldig identiteitsbewijs en verzekeringspas van uw kind;
  • Verslagen van andere behandelaren als kinderarts, kinderfysiotherapeut, logopedist en/of ergotherapeut.