Communicatie is voor iedereen belangrijk. We maken contact met elkaar met onze mimiek, met gebaren, door te praten of te schrijven. Kan uw kind zich door een beperking onvoldoende verstaanbaar maken? Op het spreekuur Ondersteunde Communicatie bekijkt een multidisciplinair team op welke wijze hij of zij daar het best in ondersteund kan worden.  

Er zijn verschillende vormen van ondersteunde communicatie. U kunt hierbij denken aan gebaren of het aanwijzen van foto’s en symbolen. Vaak met gebruik van hulpmiddelen, zoals een communicatiemap of een spraakcomputer. Tijdens de observatie wordt bekeken welke ondersteuning het beste bij uw kind past.

Voor wie?

Het team is voor kinderen en jongvolwassenen die als gevolg van een motorische beperking zich niet of moeizaam verstaanbaar kunnen maken. Zo zien wij veel kinderen met neuromusculaire aandoeningen (spier- en zenuwziekten), Cerebrale Parese en verschillende syndromen.

Aanpak

Om u aan te melden heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. Dit kan ook uw revalidatiearts bij Rijndam zijn.

Uw kind komt samen met u één uur per week (minimaal drie keer en maximaal vijf keer) op de polikliniek. Tijdens deze afspraken observeren de logopedist, de ergotherapeut en de GZ-psycholoog gezamenlijk. Ook kunnen verschillende hulpmiddelen en technieken worden uitgeprobeerd. De maatschappelijk werker heeft een gesprek met u als ouder of verzorger. Het team verzamelt alle gegevens en komt tot een advies. Met dit advies kunnen uw kind en de mensen eromheen aan de slag om de communicatie te verbeteren. Het adviesteam blijft, op afstand, beschikbaar voor begeleiding van familieleden en begeleiders.

Na onderzoek en observatie stelt het team een OC-advies op. In dit advies staat onder andere welke communicatievorm of communicatiehulpmiddel het beste aansluit bij de mogelijkheden van uw kind.

Het team

Het team Ondersteunde Communicatie bestaat uit een revalidatiearts, logopedist, ergotherapeut, GZ-psycholoog en maatschappelijk werker. Door de samenwerking van deze professionals ontvangt u snel een advies op maat, waarbij de mogelijkheden en beperkingen vanuit de verschillende expertises samengebracht zijn.

 • De revalidatiearts beoordeelt uw hulpvraag en zal u aanmelden bij het OC-adviesteam.
   
 • De logopedist doet gedurende de eerste afspraak van een uur de intake en bespreekt met u de procedure. In de volgende afspraken beoordeelt de logopedist de communicatiemogelijkheden.
   
 • De ergotherapeut observeert met name de handmotoriek en het gezichtsscherpte.
   
 • De GZ-psycholoog verzamelt alle relevante ontwikkelingsgegevens.
 • De maatschappelijk werker spreekt met u over uw kind in de thuissituatie.

Kosten

 • Het spreekuur Ondersteunde Communicatie is onderdeel van de revalidatiezorg en valt als zodanig binnen uw basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.
 • De eventuele vergoeding van de geadviseerde hulpmiddelen wordt beoordeeld door de zorgverzekering.

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar locatie Ringdijk. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanmelding.

Na de aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een afspraak met de revalidatiearts. De revalidatiearts beoordeelt of het spreekuur voor uw kind van meerwaarde is.

Wanneer uw kind bekend is bij Rijndam kan de revalidatiearts hem of haar verwijzen.

Wat mee te nemen?

Naar de revalidatiearts

 • Wanneer uw kind voor het eerst naar Rijndam komt, verzoeken wij u een geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje van uw kind mee te nemen.

Naar de observatie door het behandelteam

 • Wanneer uw kind al gebruik maakt van een communicatiehulpmiddel, kunt u deze bij de afspraken meenemen.