Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor allerlei verschillende letsels aan de hersenen. Door die letsels kunnen er veel soorten stoornissen ontstaan. Welke stoornissen dat zijn, is afhankelijk van de plaats en ernst van het letsel. Er kunnen problemen zijn met bewegen, zien, denken, begrijpen, concentreren of waarnemen. Ook eten, drinken en slikken kan problemen geven. Verder kan gedrag veranderen en leiden te veel indrukken vaak tot verwarring. Vermoeidheid speelt bijna altijd een rol. Door dit alles is het gewone functioneren van het kind in het dagelijks leven, thuis en op school, ernstig verstoord

Hoe uw kind zo goed mogelijk kan functioneren met Niet-aangeboren hersenletsel

Tijdens de revalidatie bekijken we welke stoornissen bij uw kind voorkomen. Samen met u beoordelen we of er verschil is in hoe hij of zij voor en na het NAH functioneert. Op basis van de bevindingen krijgt uw kind een vast behandelprogramma met veel rust, regelmaat en structuur. We zoeken met elkaar naar een evenwicht tussen onder- en overprikkeling en voeren het aantal prikkels geleidelijk op. Het doel is ervoor te zorgen dat uw kind zo veel mogelijk activiteiten zelfstandig kan doen. We betrekken ook u en eventuele broers of zussen bij de behandeling en helpen uw kind bij het verwerken en accepteren van NAH.

Wanneer is revalidatie bij NAH zinvol?

Na het ontstaan van NAH is alles veranderd voor uw kind. Hij of zij heeft moeite met dingen die voorheen makkelijk gingen. Revalidatie is bij NAH eigenlijk bijna altijd zinvol.

Wanneer is revalidatie bij NAH niet zinvol?

Wanneer het letsel van uw kind zo ernstig is dat er (nog) geen mogelijkheid is om te oefenen en te leren.

Speciale programma's

Forced Hand Use (FHU)

Is uw kind tussen de 2 en 14 jaar en gebruikt het zijn of haar aangedane hand weinig? Dan bieden we een aantal groepstherapieën waarbij we de niet-aangedane arm in een spalk of sling doen. Zo stimuleren we het gebruik van de aangedane arm. Het doel van de behandelmethode is om kinderen bewust te maken wat zij allemaal wel kunnen met de aangedane hand. Door te werken met thema’s als circus of zomer maken we uw kind enthousiast om aan de slag te gaan. Het is de bedoeling dat u ook thuis oefent. U krijgt daarvoor adviezen en tips.

Meer informatie
Gipspoli

Kan uw kind zich niet makkelijk bewegen doordat de stand van een gewricht niet goed is of spieren verkort zijn? In overleg met de revalidatiearts kan ervoor gekozen worden om dit te verbeteren met gips. Dit wordt het meeste gedaan bij verkorting van de kuitspieren. Hierbij worden het onderbeen en de voet ingegipst in lichtgewicht kunststofgips. U kind moet zoveel mogelijk lopen met dit gips en krijgt daarom een gipsschoentje over het gips heen. Na 1-2 weken beoordelen we het resultaat. Als het nodig is passen we de stand verder aan en geven we opnieuw gips.

Meer informatie

Behandelaanpak

Hoe behalen we bij Rijndam het beste resultaat? Door bij ieder kind uit te gaan van zijn of haar mogelijkheden. In een gesprek bekijkt de revalidatiearts samen met u en uw kind welke beperkingen er zijn en wat voor behandeling er nodig is. Per kind wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. Daarin staat wat we willen bereiken. We werken bijvoorbeeld aan vaardigheden als lopen en zitten, maar ook aan problemen met denken, concentratie, zien of veranderingen in het gedrag. We adviseren t.a.v. sporten, school en vrijetijdsbesteding. Daarnaast ondersteunen we het gezin.

Behandelteam

Rijndam werkt met behandelteams. Dit betekent dat verschillende behandelaren samen met de revalidatiearts werken aan de te behalen doelen uit het behandelplan. Mogelijke behandelaren zijn de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en psycholoog. Natuurlijk stemmen we de revalidatie verder zo goed mogelijk af op het onderwijs van uw kind. En we overleggen met u wat u zelf kunt doen, wat er geoefend moet worden en wat voor hulpmiddelen er nodig zijn.

Lees meer over de specialisten binnen het behandelteam in de uitgebreide omschrijving per functie.

Samenwerking en advies

Om de juiste zorg te bieden werken wij samen met diverse (zorg)organisaties, zoals GGZ instanties en organisaties voor ambulante begeleiding. We geven advies aan eerstelijnspraktijken. (bijvoorbeeld kinderfysiotherapiepraktijken) en bieden schoolondersteuning binnen het speciaal onderwijs.

Behandelvorm

Aan de hand van de ernst van de problematiek en de leeftijd van uw kind, bepalen we hoe we gaan behandelen: een consult bij de revalidatiearts, individuele poliklinische behandeling, dagbehandeling of opname in de kinderkliniek.

Opname

Uw kind komt voor opname naar de locatie Westersingel. Vooraf geven we aan voor hoe lang. Tijdens de opname kunt u meelopen. Zo weet u wat er gebeurt.

Poliklinische behandeling

Bij behandeling in de polikliniek verblijft uw kind gewoon thuis. Hij of zij komt steeds op afspraak voor behandeling naar Rijndam.

Dagbehandeling

Bij dagbehandeling komt uw kind één of meer dagdelen per week naar Rijndam. Bij niet aangeboren hersenletsel hebben we voor kinderen van 0- 6 jaar de dagrevalidatiegroep 'Villa Kakelbont'.

Nazorg

We bieden nazorg op maat. Dit betekent dat op basis van de persoonlijke en de medische situatie een uw kind onder controle blijft zolang dit nodig is. Wanneer er aanvullende behandeling gewenst is zal er een nieuwe of aanvullende behandeling gestart worden.

Aanmelden

Opname

Opname gebeurt meestal vanuit het ziekenhuis. De medisch specialist meldt uw kind voor opname online of schriftelijk bij ons aan en vertelt u wat de opnamedatum is. Wilt u meer weten? Bel dan ons Transferbureau op (010) 241 241 2.
 

Poliklinische of dagbehandeling

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden voor poliklinische of dagbehandeling. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie waar u zich aanmeldt. Wij nemen dan contact met u op.

Is er spoed? Dan kan de huisarts of medisch specialist bellen met de locatie waar u zich aanmeldt.

Ervaringsverhalen

‘Niet dat we er zijn, maar we hebben ons plezier terug’
Toen Rick bij Rijndam kwam was hij angstig, verward, met een lichaam dat verstijfd reageerde. Bij vertrek was hij levenslustig, in een rolstoel ... en koppig op zijn tijd.
Lees Meer
 

"Spelenderwijs weten ze zoveel te bereiken."
"Enige tijd na de geboorte merkte ik dat Kyan weinig deed met zijn linkerhand. Hierop is een hersenscan gemaakt en bleek de motoriek aan de linkerzijde te zijn aangetast door een herseninfarct. De kinderarts verwees me naar Rijndam.”Lees verder