Bij multitrauma hebben kinderen als gevolg van een ernstig ongeval complexe, tijdelijke of blijvende beperkingen aan het bewegingsapparaat. We hebben het dan bijvoorbeeld over breuken, letsels aan gewrichten en spieren, zenuwletsels of amputaties. Het gaat hier expliciet niet over hersenletsel of een dwarslaesie. Vaak gaat een multitrauma aan het bewegingsapparaat wel samen met hersenletsel; hiervoor kunt u hier meer lezen

Hoe uw kind zo goed mogelijk kan functioneren met  het letsel 

Tijdens de revalidatie leert uw kind hoe hij of zij kan leven met de beperkingen die het gevolg zijn van multitrauma. Met als doel zich zo zelfstandig mogelijk te leren verplaatsen, zich weer te leren wassen en kleden of de kracht en conditie te verbeteren. Ook het weer opvatten van schooltaken is een belangrijk doel. Daarnaast geven we advies op het gebied van sport en ondersteunende voorzieningen. En we helpen uw kind het trauma te verwerken en accepteren. Dit alles gericht op terugkeer in de reguliere maatschappij

Wanneer is revalidatie bij multitrauma zinvol?

Na een multitrauma is alles veranderd voor uw kind. Het is belangrijk snel na het trauma te starten met revalidatie. Want dat vermindert of voorkomt beperkingen. Revalideren is bijvoorbeeld zinvol als uw kind door beenletsel moeilijk loopt. Of als hij of zij door letsel aan armen en handen moeite heeft met de persoonlijke verzorging of schrijven. We kunnen u ook helpen als uw kind last heeft van herbelevingen of nachtmerries. Of als  beperkingen begeleiding nodig maken bij school- of beroepskeuze en vrijetijdsbesteding.

Wanneer is revalidatie bij multitrauma niet zinvol?

Wanneer verwacht wordt dat uw kind door natuurlijk herstel eventueel in combinatie met chirurgische ingrepen en alleen fysiotherapie, ertoe zal leiden dat uw kind zonder beperkingen zal kunnen gaan functioneren is revalidatie bij Rijndam niet zinvol.

Behandelaanpak

Hoe behalen we bij Rijndam het beste resultaat? Door bij ieder kind uit te gaan van zijn of haar mogelijkheden. In een gesprek bekijkt de revalidatiearts samen met u en uw kind welke beperkingen er zijn en wat voor behandeling er nodig is. Per kind wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. Daarin staat wat we willen bereiken. We werken bijvoorbeeld aan vaardigheden als lopen, zitten en de ademhaling; maar ook adviseren we t.a.v. sporten, school en vrijetijdsbesteding. Daarnaast ondersteunen we het gezin.

Behandelteam

Rijndam werkt met behandelteams. Dit betekent dat verschillende behandelaren samen met de revalidatiearts werken aan de te behalen doelen uit het behandelplan. Mogelijke behandelaren zijn de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en psycholoog. Natuurlijk stemmen we de revalidatie verder zo goed mogelijk af op het onderwijs van uw kind. En we overleggen met u wat u zelf kunt doen, wat er geoefend moet worden en wat voor hulpmiddelen er nodig zijn.

Lees meer over de specialisten binnen het behandelteam in de uitgebreide omschrijving per functie.

Samenwerking en advies

Om de juiste zorg te bieden werken wij samen met diverse (zorg)organisaties, zoals GGZ instanties en organisaties voor ambulante begeleiding. We geven advies aan eerstelijnspraktijken. (bijvoorbeeld kinderfysiotherapiepraktijken) en bieden schoolondersteuning binnen het speciaal onderwijs.

Behandelvorm

Aan de hand van de ernst van de problematiek en de leeftijd van uw kind, bepalen we hoe we gaan behandelen: een consult bij de revalidatiearts, individuele poliklinische behandeling, dagbehandeling of opname in de kinderkliniek.

Opname

Uw kind komt voor opname naar de locatie Westersingel. Tijdens de opname kunt u meelopen. Zo weet u wat er gebeurt.

Poliklinische behandeling

Bij behandeling in de polikliniek verblijft uw kind gewoon thuis. Hij of zij komt steeds op afspraak voor behandeling naar Rijndam.

Dagbehandeling

Bij dagbehandeling komt uw kind één of meer dagdelen per week naar Rijndam.

Therapeutische peutergroep

Afhankelijk van leeftijd en situatie krijgt kan uw kind geplaatst worden in de therapeutische peutergroep ‘Villa Kakelbont’ (voor kinderen van 0 tot 6 jaar).

Behandelduur

De behandelduur is afhankelijk van aard en ernst van de aandoening

Nazorg

In overleg met de revalidatiearts wordt er ongeveer een jaar na de afronding van de behandeling een nacontrole ingepland. Tenzij het in verband met blijvende beperkingen van belang is om de controle vaker te laten plaatsvinden

Aanmelden

Opname

Opname gebeurt meestal vanuit het ziekenhuis. De medisch specialist meldt uw kind voor opname online of schriftelijk bij ons aan en vertelt u wat de opnamedatum is. Wilt u meer weten? Bel dan ons Transferbureau

 

op (010) 241 241 2.

Intake poliklinische of dagbehandeling

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden voor poliklinische of dagbehandeling. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie waar u zich aanmeldt. Wij nemen dan contact met u op. Is er spoed? Dan kan de huisarts of medisch specialist bellen met de locatie waar u zich aanmeldt.