De missie van Rijndam Kinderrevalidatie is om revalidatiegeneeskundige zorg te bieden aan kinderen met een (lichamelijke) beperking of kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd door de gevolgen van een ziekte of aangeboren of verworven aandoening. Hierbij wil ze de beste en vernieuwend zijn op inhoud en een goede begeleider in het ontwikkelen van zelfstandigheid en mogelijkheden van het kind. Klik hier voor de volledige strategie.

Rijndam Kinderrevalidatie behandelt volgens het begrip 'client-centered'. Kenmerkend voor client-centered care is het gezinsgericht werken met als doel autonomie en zelfredzaamheid van het kind te optimaliseren. Elk gezin is uniek en het gezin kent de behoeften en mogelijkheden van het kind. De zorgverleners werken samen met het gezin en gezamenlijk worden keuzes gemaakt over de ondersteuning die het kind en het gezin ontvangen. Hierbij heeft de therapeut een coachende/adviserende rol en hebben ouders en hun kind zo veel mogelijk hun eigen regie. Klik hier voor de behandelvisie.