Kosten van behandeling

Heeft Rijndam een contract met uw zorgverzekeraar? Dan wordt de zorg rechtstreeks vergoed vanuit het basispakket. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden heeft u misschien te maken met een eigen risico. Neemt u daarover contact op met uw zorgverzekeraar. Als wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, dan brengen wij het zogenaamde passantentarief in rekening.

Wilt u meer weten over de kosten van behandeling? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Verhindering afspraak

Rijndam hanteert een wegblijftarief. Dit tarief brengt Rijndam in rekening als u een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) telefonisch heeft afgezegd. Als het verzuim zonder geldige reden (overmacht op medische implicatie of fysieke verhindering) meerdere malen plaatsvindt, heeft dit mogelijk gevolgen voor het behandelplan. De arts beslist dan in het uiterste geval of het zinvol is de behandeling voort te zetten.

Kosten van vervoer

De revalidatiearts bespreekt met u van welke vervoersmogelijkheden u gebruik kunt maken. Hij of zij vraagt zo nodig ook een machtiging voor u aan bij de zorgverzekeraar. Vraagt u zelf aan uw zorgverzekeraar welke vervoerskosten vergoed worden.

Kosten van voorzieningen, aanpassingen of hulpmiddelen

Heeft uw kind voorzieningen, aanpassingen of hulpmiddelen nodig? Dan worden die meestal vergoed. Door uw zorgverzekeraar of soms door uw gemeente volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).