Wanneer uw kind met een motorische beperking op een reguliere school zit, vraagt dit vaak om aanvullende voorzieningen en hulpmiddelen. School weet vaak niet welke mogelijkheden hiervoor zijn. Rijndam biedt advies op de volgende terreinen:

  • Aangepast schoolmeubilair
  • Verplaatsen binnen school
  • In de klas, hoe kan het kind meedoen (voorwaardenscheppend)
  • Gebruik hulpmiddelen, tilinstructie

Voor wie?

Het advies 'Individuele voorzieningen voor op school' is voor kinderen met een motorische beperking die onderwijs volgen binnen het regulier of speciaal onderwijs.

Aanpak

Bij Rijndam hebben de ergotherapeuten ruime ervaring op het gebied van diagnostiek, behandeling en ondersteuning bij leerlingen met een motorische beperking in de klas. Kleine dingen kunnen vaak een groot verschil maken voor uw kind, zoals een speciale schaar, schrijfmaterial en liniatuur. Naast de kleine voorzieningen kan de ergotherapeut ook de aanvraag verzorgen voor bijvoorbeeld een aangepaste stoel en/of tafel. Met de voorzieningen worden de juiste voorwaarden gecreëerd, zodat uw kind zich kan focussen op de schoolse vaardigheden.

Wanneer u of de leerkracht vragen heeft over het verplaatsen binnen school, het gebruik van reeds aanwezige hulpmiddelen of het tillen van uw kind, kan de ergotherapeut de school bezoeken voor een advies. Voorafgaand aan ergotherapeutische interventie zal altijd een intake bij Rijndam plaatsvinden om de hulpvragen duidelijk in kaart te brengen.

Aanmelden

Wanneer u reeds bekend bent bij Rijndam kan uw revalidatiearts u verwijzen naar de ergotherapeut. Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden voor poliklinische of dagbehandeling. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie Ringdijk (Rotterdam) onder vermelding van individuele voorzieningen voor school. In beide gevallen verzoeken we de verwijzer om zoveel mogelijk relevante (para)medische informatie mee te sturen. Wij nemen contact met u op voor een consult met de revalidatiearts. Hij beoordeelt of uw kind in aanmerking komt.

Kosten

Het advies 'Individuele voorzieningen voor op school' is onderdeel van de revalidatiezorg en valt als zodanig binnen uw basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.