Heeft uw kind chronisch gewrichtsklachten? Ontstekingen in zijn of haar gewrichten veroorzaken pijn en maken bewegen moeilijk. Daarnaast kan uw kind last hebben van koorts, moeheid, stijfheid en bloedarmoede. Dat is bijvoorbeeld zo bij jeugdreuma, Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) of systeemaandoeningen met gewrichtsklachten. Omdat de klachten chronisch zijn, hebben ze elke dag grote gevolgen. Bijvoorbeeld bij het sporten, schrijven en aan- en uitkleden.

Hoe uw kind zo goed mogelijk kan functioneren met gewrichtsklachten

Tijdens de revalidatie leert uw kind hoe hij of zij met gewrichtsklachten om kan gaan. Met als doel klachten te verminderen, de kracht en conditie te verbeteren en het goede evenwicht te vinden tussen belasting en belastbaarheid. We geven daarnaast advies op het gebied van sport en ondersteunende voorzieningen.

Wanneer is revalidatie bij gewrichtsklachten zinvol?

Kinderen met gewrichtsklachten hebben vaak moeite met bewegen, de arm- en handfunctie te gebruiken of mee te doen met leeftijdgenoten. Er kunnen afwijkingen ontstaan aan de gewrichten, schrijven kan moeilijk zijn en ook aan- en uitkleden kan problemen geven. In al die gevallen is revalidatie zinvol.

Behandelaanpak

Hoe behalen we bij Rijndam het beste resultaat? Door bij ieder kind uit te gaan van zijn of haar mogelijkheden. In een gesprek bekijkt de revalidatiearts samen met u en uw kind welke beperkingen er zijn en wat voor behandeling er nodig is. Per kind wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. Daarin staat wat we willen bereiken. We werken bijvoorbeeld aan vaardigheden als lopen; maar ook adviseren we t.a.v. sporten, school en vrijetijdsbesteding. Daarnaast ondersteunen we het gezin.

Behandelteam

Rijndam werkt met behandelteams. Dit betekent dat verschillende behandelaren samen met de revalidatiearts werken aan de te behalen doelen uit het behandelplan. Mogelijke behandelaren zijn de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en psycholoog. Natuurlijk stemmen we de revalidatie verder zo goed mogelijk af op het onderwijs van uw kind. En we overleggen met u wat u zelf kunt doen, wat er geoefend moet worden en wat voor hulpmiddelen er nodig zijn.

Lees meer over de specialisten binnen het behandelteam in de uitgebreide omschrijving per functie.

Samenwerking en advies

Om de juiste zorg te bieden werken wij samen met diverse (zorg)organisaties, zoals GGZ instanties en organisaties voor ambulante begeleiding. We geven advies aan eerstelijnspraktijken. (bijvoorbeeld kinderfysiotherapiepraktijken) en bieden schoolondersteuning binnen het speciaal onderwijs.

Behandelvorm

Aan de hand van de ernst van de problematiek en de leeftijd van uw kind, bepalen we hoe we gaan behandelen: een consult bij de revalidatiearts, individuele poliklinische behandeling, dagbehandeling of opname in de kinderkliniek. De meeste kinderen vinden het fijn samen met  leeftijdgenoten met dezelfde klachten behandeld te worden.

Opname

Uw kind komt voor opname naar de locatie Westersingel. Vooraf geven we aan voor hoe lang. Tijdens de opname kunt u meelopen. Zo weet u wat er gebeurt.

Poliklinische behandeling

Bij behandeling in de polikliniek verblijft uw kind gewoon thuis. Hij of zij komt steeds op afspraak voor behandeling naar Rijndam.

Dagbehandeling

Bij dagbehandeling komt uw kind één of meer dagdelen per week naar Rijndam.

Behandelduur

De behandelduur is afhankelijk van de aard en de ernst van de aandoening

Nazorg

Na afsluiting van de behandeling vindt nacontrole plaats door de revalidatiearts. In overleg met u en de behandelend reumatoloog of kinderarts wordt gekeken hoe lang deze nacontrole zinvol is. Soms zijn tijdens de periode van opgroeien meerdere behandelingperiodes nodig, bijvoorbeeld om hulpmiddelen aan te passen aan de groei.

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden voor poliklinische of dagbehandeling. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie waar u zich aanmeldt. Wij nemen dan contact met u op.

Is er spoed? Dan kan de huisarts of medisch specialist bellen met de locatie waar u zich aanmeldt.