Is uw kind motorisch onhandiger dan leeftijdsgenootjes? Kan hij of zij minder goed meekomen met sport of de gymles? Struikelt uw kind vaker of laat hij of zij regelmatig iets vallen? Wordt hij of zij daar onzeker van en durft uw kind daardoor niet zo snel iets nieuws te proberen? Dan is de focusgroep ‘gewoon anders bewegen’ wellicht iets voor uw kind. De training is een psychosociale beweeggroep voor kinderen met een licht motorische beperking onder andere gericht op het leren aanvoelen, accepteren en het omgaan met en/of verleggen van fysieke grenzen.

Voor wie?

Voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar met licht motorische beperkingen, zoals DCD.

Aanpak

De revalidatiearts beoordeelt of de training voor uw kind van meerwaarde is. Wanneer dit het geval is, wordt uw kind aangemeld.

Per jaar start de training twee keer. Gedurende acht aaneengesloten weken komt uw kind één uur per week naar Rijndam voor groepstherapie. Tijdens elke groepstherapie worden oefeningen gedaan, waarna deze direct in de groep worden besproken. Bij het bespreken wordt ingegaan op de fysieke activiteiten en de gevoelens die daarbij horen. Doordat al snel een groepsgevoel ontstaat, voelen kinderen zich veilig om oefeningen uit te proberen, nieuwe ervaringen op te doen en eerlijk te zijn. Hierdoor durven ze activiteiten te proberen en gaan ze bewegen vaak leuk vinden.

Aansluitend aan het uur groepstherapie worden de ouders een kwartier uitgenodigd op de groep. Tijdens dit kwartier wordt samengevat wat er gedaan is en mogen de kinderen dit laten zien. De kinderen krijgen een persoonlijk mapje dat per week gevuld wordt met opdrachtjes en informatie.   

Tijdens één van de acht bijeenkomsten van de kinderen wordt er ook een bijeenkomst voor de ouders georganiseerd. Hierbij gaat de psycholoog in gesprek met de ouders van de kinderen in de groep. Er wordt gesproken over wat DCD en soortgelijke motorische aandoeningen betekenen in het dagelijks leven van het kind en hoe daar mee om te gaan als ouder. Ook is er ruimte om als ouders onderling ervaringen uit te wisselen, wat als erg prettig wordt ervaren.

Behandelteam

De groepstherapieën van de training worden gegeven door een fysiotherapeut en een orthopedagoog/psycholoog. Zij leiden gezamenlijk de groep en de bijbehorende motorische en gedragsoefeningen.

De kinderfysiotherapeut observeert de grove motoriek en geeft uw kind tips en advies om activiteiten aan te pakken.

De psycholoog/orthopedagoog observeert het gedrag van uw kind en helpt hem of haar bewust te worden van dit gedrag en bespreekt dit ook met u als ouder.

Kosten

De focusgroep gewoon anders bewegen is onderdeel van de revalidatiezorg en valt als zodanig binnen uw basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie Ringdijk. In beide gevallen verzoeken we de verwijzer om zoveel mogelijk relevante (para)medische informatie mee te sturen.

Wij nemen contact met u op voor een consult met de revalidatiearts. Hij beoordeelt of uw kind in aanmerking komt.

Wanneer uw kind bekend is bij Rijndam kan uw revalidatiearts uw kind direct verwijzen.

Wat mee te nemen?

Wanneer uw kind voor het eerst naar Rijndam komt, verzoeken wij u een geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje van uw kind mee te nemen.