Als je je arm of hand voor een deel moet missen of vanaf je geboorte nooit hebt gehad, dan brengt dit uitdagingen met zich mee in het dagelijkse leven. Hoe strik je bijvoorbeeld je veters of hoe kan je je werk of hobby uitvoeren?

Het Expertise Team Rotterdam Arm Hand (EXTRAH) is het hooggespecialiseerde revalidatiebehandelteam van Rijndam Revalidatie voor kinderen en volwassenen met een complexe aangeboren aandoening of amputatie van de hand of arm. Dit team leert je zo zelfstandig mogelijk te leven, door op zoek te gaan naar oplossingen voor praktische en emotionele problemen of vragen.

Voor wie

Kinderen kunnen terecht bij ons multidisciplinaire team. We zijn er van overtuigd dat revalidatie altijd zinvol is bij een aangeboren aandoening of amputatie van de hand of arm, ongeacht in welke levensfase je je bevindt.

Uniek aan ons team is dat er geen overdracht plaatsvindt van kinderrevalidatie naar volwassenrevalidatie, omdat de teamsamenstelling gelijk blijft gedurende het hele leven. Dit noemen we levensloopbestendige zorg.

Aanpak

Ons expertiseteam brengt tijdens een gezamenlijk intake jouw hulpvraag, wensen, doelen en mogelijkheden met betrekking tot het functioneren in je dagelijks leven. Naar aanleiding daarvan inventariseren de teamleden samen met jou of het vervullen van jouw wensen en het oplossen van jouw hulpvraag haalbaar is. Tevens wordt bekeken wat hiervoor nodig is en welke teamleden bij de behandeling worden betrokken worden. Het kan zijn dat de oplossing ligt in het trainen van compensatiestrategieën, het gebruik van hulpmiddelen, een operatie of het aanmeten van een prothese. De behandelduur is afhankelijk van de aard en complexiteit van jouw hulpvraag.

Expertiseteam

Expertise Team Rotterdam Arm Hand, werkzaam op onze locatie Erasmus MC, is door de zorgverzekeraars benoemd tot expertisecentrum op het gebied van de begeleiding en behandeling van mensen met een aangeboren aandoening of amputatie van de arm of hand. Ons expertiseteam staat onder leiding van een revalidatiearts en bestaat daarnaast uit een ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en een orthopedisch adviseur/instrumentenmaker. We nemen actief deel aan wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering van de behandeling van patiënten met een aangeboren aandoening of amputatie van de arm/hand.

Kosten

De kosten vallen binnen jouw basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.

Aanmelden

Als jouw kind voor het eerst naar Rijndam komt, dan kan de huisarts of medisch specialist jouw kind direct online bij ons aanmelden voor poliklinische of dagbehandeling. Je kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie waar je zich aanmeldt. Wij nemen dan contact met je op.

Wat neem ik mee

Bij de eerste afspraak verzoeken wij je het volgende mee te nemen:

  • een geldig identiteitsbewijs van het kind;
  • verslagen van medisch specialisten en/of therapeuten indien deze nog niet in ons bezit zijn;
  • eventueel eerder gebruikte protheses.

Webapplicatie

Ons expertiseteam heeft een webapplicatie ontwikkeld, waardoor u thuis digitale vragenlijsten kunt invullen. Aan de hand van de uitkomsten kan het team het behandelplan bijstellen en daarnaast op afstand jouw dagelijks functioneren op lange termijn en met een lage frequentie volgen. Hierdoor kunnen we samen de zorg zo goed mogelijk afstemmen op de persoonlijke situatie.

Social media tips!

Online zijn er verschillende interessante pagina's te vinden om in contact te komen met andere ouders van kinderen met een handafwijking. Volg bijvoorbeeld de Facebook groep 'Handvereniging'. Een andere leuke groep is 'Mooi op maat: kleding voor kinderen met een (aangeboren) handafwijking',