Bij een dwarslaesie zijn de zenuwbanen in het ruggenmerg beschadigd. Er is dan geen contact meer tussen hersenen, zenuwen, spieren en organen. Dat maakt bewegen en voelen moeilijk voor uw kind. De plaats van de beschadiging of laesie bepaalt hoeveel problemen uw kind heeft. Bijvoorbeeld problemen met wassen, aankleden, spelen met vriendjes of vriendinnetjes of op school. Ook komen blaas- en darmfunctieproblemen met incontinentie voor.

Hoe uw kind zo goed mogelijk kan functioneren met een dwarslaesie

Tijdens de revalidatie leert uw kind hoe hij of zij met een dwarslaesie kan leven. Met als doel zo veel mogelijk activiteiten zelfstandig te kunnen doen. Wij leren uw kind met oefeningen en adviezen zo goed mogelijk te functioneren. Vaak op een aangepaste manier. Ook betrekken we uw gezin, de vriendjes of vriendinnetjes en eventueel de school bij de behandeling.  We helpen uw kind de dwarslaesie een plek in zijn of haar leven te geven en zoveel mogelijk gebruik te maken van zijn of haar mogelijkheden

Uw kind heeft al langer een dwarslaesie
Als uw kind al langer een dwarslaesie heeft, kunnen we hem of haar verder behandelen of begeleiden bij:

 • spasticiteit of trillen van de spieren
 • doorlig- of doorzitwonden (decubitus)
 • problemen met plassen en ontlasting
 • pijnklachten of overbelasting
 • voorzieningen die niet of niet meer voldoen
 • achteruitgang in het functioneren.

Wanneer is revalidatie bij een dwarslaesie zinvol?

Na het ontstaan van de dwarslaesie is alles veranderd voor uw kind. Hij of zij heeft onder meer moeite met wassen, aankleden, spelen of naar school gaan. Heeft uw kind pas sinds kort te maken met een dwarslaesie? Dan is revalidatie eigenlijk altijd zinvol.

Behandelplan

Hoe behalen we bij Rijndam het beste resultaat? Door bij ieder kind uit te gaan van zijn of haar mogelijkheden. In een gesprek bekijkt de revalidatiearts samen met u en uw kind welke beperkingen er zijn en wat voor behandeling er nodig is. Per kind wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. Daarin staat wat we willen bereiken. We werken bijvoorbeeld aan vaardigheden als lopen, zitten en de ademhaling; maar ook adviseren we t.a.v. sporten, school en vrijetijdsbesteding. Daarnaast ondersteunen we het gezin.

Behandelteam

Rijndam werkt met behandelteams. Dit betekent dat verschillende behandelaren samen met de revalidatiearts werken aan de te behalen doelen uit het behandelplan. Mogelijke behandelaren zijn de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en psycholoog. Natuurlijk stemmen we de revalidatie verder zo goed mogelijk af op het onderwijs van uw kind. En we overleggen met u wat u zelf kunt doen, wat er geoefend moet worden en wat voor hulpmiddelen er nodig zijn.

Lees meer over de specialisten binnen het behandelteam in de uitgebreide omschrijving per functie.

Samenwerking en advies

Om de juiste zorg te bieden werken wij samen met diverse (zorg)organisaties, zoals GGZ instanties en organisaties voor ambulante begeleiding. We geven advies aan eerstelijnspraktijken. (bijvoorbeeld kinderfysiotherapiepraktijken) en bieden schoolondersteuning binnen het speciaal onderwijs.

 

Behandelvorm

Aan de hand van de ernst van de problematiek en de leeftijd van uw kind, bepalen we hoe we gaan behandelen: een eenmalig consult bij de revalidatiearts, individuele poliklinische behandeling, dagbehandeling of opname in de kinderkliniek.

Opname

Uw kind komt voor opname naar de locatie Westersingel. Vooraf geven we aan voor hoe lang. Tijdens de opname kunt u meelopen. Zo weet u wat er gebeurt.

Poliklinische behandeling

Bij behandeling in de polikliniek verblijft uw kind gewoon thuis. Hij of zij komt steeds op afspraak voor behandeling naar Rijndam.

Dagbehandeling

Bij dagbehandeling komt uw kind één of meer dagdelen per week naar Rijndam. Afhankelijk van leeftijd en situatie krijgt uw kind dan een plaats in één van de volgende groepen:

 • dreumesgroep van 1 tot 2 jaar
 • peutergroep van 2  tot 4 jaar
 • Villa Kakelbont van 0 tot 6 jaar
 • 't Honk van 7 tot 18 jaar
 • polikliniek jongvolwassenen van 16 tot 26 jaar.

Aanmelden

Opname

Opname gebeurt meestal vanuit het ziekenhuis. De medisch specialist meldt uw kind voor opname online of schriftelijk bij ons aan en vertelt u wat de opnamedatum is. Wilt u meer weten? Bel dan ons Transferbureau op (010) 241 241 2.

Intake poliklinische of dagbehandeling

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden voor poliklinische of dagbehandeling. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie waar u zich aanmeldt. Wij nemen dan contact met u op. Is er spoed? Dan kan de huisarts of medisch specialist bellen met de locatie waar u zich aanmeldt.